Door De redactie op 28 november 2013

Samen voor Baarn

Op 28 november werden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld door de ledenvergadering van de PvdA Baarn. Als lokale PvdA willen we Baarn levendig en jong houden. Op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan veel nieuwe gezichten:

De kandidatenlijst:

  1. Peter Blokker (lijsttrekker)
  2. Anne Slingerland
  3. Mark Eijbaard
  4. Ton van der Linden
  5. Selina van der Meer
  6. Alice Brouwer
  7. Muhammet Kilic
  8. Kees van Beukering
  9. Joost de Wilde

Het programma

Het volledige programma kunt u lezen onder ‘standpunten’.  Hieronder alvast een aantal belangrijke punten.

Dichtbij de burger

We willen als PvdA toegankelijk en herkenbaar zijn voor inwoners van Baarn. Ze zijn daarom blij met de variatie in leeftijd en ervaring. Lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter, Peter Blokker. Naast de kandidatenlijst maken de lokale PvdA-ers ook hun verkiezingsprogramma bekend. Het motto waar de partij de verkiezingen mee in gaat is: ‘Samen voor Baarn’.

Wijkfunctie voor brede scholen

Als PvdA Baarn laten we ons zien als dé onderwijspartij van Baarn. Wethouder Joost de Wilde (PvdA) initieerde de bouw van drie Brede Scholen in Baarn. In de komende periode worden twee brede scholen afgebouwd die wat ons betreft ook een belangrijke wijkfunctie krijgen.

Baarn aantrekkelijk en levendig houden

De partij wil bijvoorbeeld meer woningen voor jongeren en jonge gezinnen in Baarn en een levendig en aantrekkelijk centrum.

Gevaarlijkste kruispunten aanpakken

De PvdA-ers willen de gevaarlijkste kruisingen opnieuw inrichten. Ook gaan ze zich inzetten voor veilige oversteekplekken en 30-kilometerzones bij kinderopvang en locaties voor buitenschoolse opvang, zoals die er nu al bij alle basisscholen zijn.

Zorg en voorzieningen op maat

De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor een groter deel van de zorg. We willen als PvdA dat Baarn samenwerkt met andere gemeenten om goede zorg in te kopen. Tegelijkertijd gaan we ons ervoor inzetten dat de zorg dicht bij de inwoners van Baarn beschikbaar is en de toegang eenvoudig is.

Keukentafelgesprekken

We werken aan een actieve en betrokken samenleving in Baarn en zoeken daarvoor nadrukkelijk samenwerking met inwoners van Baarn. Aankomende zaterdag 30 november trappen we de campagne af op de Brink. Aan de keukentafel wordt, onder het genot van een kopje koffie, gesproken met inwoners van Baarn.