Mark Eijbaard

Fractievoorzitter
Economie, Financiën, Verkeer, Beheer en Sport

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk.

Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft Baarn leefbaar.

In de politiek door: Maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil niet alleen klagend langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen aan de toekomst van ons prachtige dorp.

Drijfveer: Samen voor Baarn! De afgelopen jaren heb ik van dichtbij de verharding van de lokale politiek meegemaakt. Ik wil graag met iedereen samenwerken om Baarn verder te helpen.

Grootste ergernis: Onrecht. Daar heb ik nooit tegen gekund.

Morgen invoeren: De Baarnse feestweek. Samen wonen en leven is voor mij ook samen vieren. Het lijkt me prachtig om in Baarn een week te hebben waarin in gezelligheid, saamhorigheid en plezier voorop staan.

Open your eyes, look at the day

door Mark Eijbaard op 23 april 2015

Don’t stop thinking about tomorrow, yesterday’s gone… Zo is het refrein van een van de songs van Fleetwood Mac. Hoewel onze eerste reactie boosheid was, zijn we er van overtuigd dat we de komende drie jaar meer bereiken met een constructieve rol in de oppositie, dan verzuurd en teleurgesteld alles te gaan wegstemmen. Het gaat,

lees verder »

‘Weglopen Koudstaal schadelijk voor Baarn’

door Mark Eijbaard op 10 maart 2015

Demissionair wethouder Koudstaal heeft op 10 maart de raad zijn ontslag aangeboden. Als fractie van de Partij van de Arbeid vinden we dit een onverantwoord besluit dat schadelijk is voor Baarn en haar inwoners. Sinds D66 een week eerder het vertrouwen in de coalitie had opgezegd heeft de BOP (de partij van Koudstaal) geprobeerd een nieuwe

lees verder »

Prioritet nu stabiel bestuur voor Baarn

door Mark Eijbaard op 10 maart 2015

Maandagavond 9 maart heeft de fractie van de BOP laten weten de formatieopdracht voor het vormen van een nieuwe coalitie terug te geven. De VVD (de op een na grootste partij sinds verkiezingen in maart 2014) neemt deze opdracht nu over. Wij betreur en dat het coalitieprogramma niet verder uitgevoerd kan worden. In deze tijd

lees verder »

PvdA wil snelle oplossing na terugtreden D66

door Mark Eijbaard op 5 maart 2015

D66 Baarn heeft ons op donderdagavond 5 maart laten weten zich terug te trekken uit de coalitie. Als Partij van de Arbeid betreuren we deze beslissing van D66. Deze tijd, waarin veel veranderingen voor gemeenten plaatsvinden vraagt bestuurlijke daadkracht. Als Partij van de Arbeid hebben we steeds onze verantwoordelijkheid genomen. Ondanks verlies bij de verkiezingen

lees verder »

Mondelinge vragen over het gebruik van Social Media

door Mark Eijbaard op 10 februari 2015

Al sinds 2012 wordt er door de gemeente gesproken over het gebruik van Social Media in de communicatie naar en met inwoners. Wat mij betreft kan de gemeente daar niet langer mee wachten en dient deze manier van communiceren serieus genomen te worden door de gemeente. In de raadsvergadering van woensdag 18 februari zal ik hierover

lees verder »

Schriftelijke vragen over het gasontvangststation

door Mark Eijbaard op 3 februari 2015

Vandaag stuurde ik het college een aantal schriftelijke vragen over de situatie rondom het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg. Lees hier meer berichten over het gasontvangststation.

lees verder »

Tijdspad Wiekslag/Gasverdeelstation

door Mark Eijbaard op 1 februari 2015

In 1977 werd het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg in gebruik genomen. In 1984 is het bestaande station uitgebreid met een extra set gasdrukmeet en regelset. De totale doorvoer kwam daarbij uit op bij 110.000 m3/h.

lees verder »

Sportverenigingen ondersteunen, niet verrassen met boetes

door Mark Eijbaard op 27 november 2014

Gisteravond tijdens de raadsvergadering heb ik, ondersteund door het CDA,LTS,CU/SGP en GL, een amendement ingediend wat sportverenigingen de juiste ondersteuning vanuit de gemeente gaat bieden, bij de uitvoering van hun alcoholbeleid.

lees verder »

CDA 100% roomboter

door Mark Eijbaard op 2 november 2014

Uitleggen. Dat is de eerste neiging die ik op dit moment heb. Als fractievoorzitter doe ik dat graag. We kiezen als Partij van de Arbeid voor beleid omdat we daar met elkaar goed over nadenken. Niet op basis van een onderbuikgevoel.  Discussies daarover horen erbij en dat we daarbij met andere partijen van mening verschillen

lees verder »

College gaat mogelijkheden autoluwe Brink onderzoeken

door Mark Eijbaard op 26 juni 2014

Afgelopen woensdag werd tijdens de raadsvergadering, met ruime meerderheid, een motie aangenomen over het autoluw maken van de Brink. Namens de LTS, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid diende ik deze motie in. Al heel lang hebben verschillende partijen dit punt in hun verkiezingsprogramma staan. Ook wij hebben dit al enige tijd in

lees verder »