Mark Eijbaard

Fractievoorzitter
Economie, Financiën, Verkeer, Beheer en Sport

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk.

Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft Baarn leefbaar.

In de politiek door: Maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil niet alleen klagend langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen aan de toekomst van ons prachtige dorp.

Drijfveer: Samen voor Baarn! De afgelopen jaren heb ik van dichtbij de verharding van de lokale politiek meegemaakt. Ik wil graag met iedereen samenwerken om Baarn verder te helpen.

Grootste ergernis: Onrecht. Daar heb ik nooit tegen gekund.

Morgen invoeren: De Baarnse feestweek. Samen wonen en leven is voor mij ook samen vieren. Het lijkt me prachtig om in Baarn een week te hebben waarin in gezelligheid, saamhorigheid en plezier voorop staan.

In het algemene belang: Maak plezier!

door Mark Eijbaard op 6 augustus 2015

Waterplezier. Tot 6 september staat de playfountain op de Brink. Mooi dat dit prachtige initiatief uiteindelijk tot een goed einde is gebracht. Een initiatief, waarin Mary Papo Schreuder een dikke pluim verdient voor haar enthousiasme en inzet om dit voor Baarn gerealiseerd te krijgen.

lees verder »

Schriftelijke vragen inzake gasontvangststation Drakenburgerweg

door Mark Eijbaard op 16 juli 2015

Naar aanleiding van opmerkingen in het collegeprogramma over de ontwikkelingen rondom het gasontvangststation, heeft de Partij van de Arbeid vragen gesteld aan het college.

lees verder »

Coalitie, practice what you preach!

door Mark Eijbaard op 27 juni 2015

“Als je geen hand hebt, kun je geen vuist maken. Heb je geen geld, dan kun je niets kopen.” Deze levensles kreeg ik mee van mijn opa. Bij de behandeling van de perspectiefnota moest ik daar vaak aan denken.

lees verder »

Algemene Beschouwingen: Het zit in de kleine dingen

door Mark Eijbaard op 11 juni 2015

Als je ziet dat iemand zijn grote laarzen aantrekt, dan weet je één ding zeker. Er staat een avontuur te gebeuren… Maar bedenk waar je naartoe gaat, want je gaat nergens heen, als het geen betekenis heeft… Dit zijn twee levenslessen van Winnie-de-Poeh. Zo had Poeh er wel meer. En bij het lezen van de

lees verder »

Open your eyes, look at the day

door Mark Eijbaard op 23 april 2015

Don’t stop thinking about tomorrow, yesterday’s gone… Zo is het refrein van een van de songs van Fleetwood Mac. Hoewel onze eerste reactie boosheid was, zijn we er van overtuigd dat we de komende drie jaar meer bereiken met een constructieve rol in de oppositie, dan verzuurd en teleurgesteld alles te gaan wegstemmen. Het gaat,

lees verder »