Mark Eijbaard

Fractievoorzitter
Economie, Financiën, Verkeer, Beheer en Sport

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk.

Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft Baarn leefbaar.

In de politiek door: Maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil niet alleen klagend langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen aan de toekomst van ons prachtige dorp.

Drijfveer: Samen voor Baarn! De afgelopen jaren heb ik van dichtbij de verharding van de lokale politiek meegemaakt. Ik wil graag met iedereen samenwerken om Baarn verder te helpen.

Grootste ergernis: Onrecht. Daar heb ik nooit tegen gekund.

Morgen invoeren: De Baarnse feestweek. Samen wonen en leven is voor mij ook samen vieren. Het lijkt me prachtig om in Baarn een week te hebben waarin in gezelligheid, saamhorigheid en plezier voorop staan.

Parkeernorm rammelt bij ontwikkeling Nieuw Baarnstraat

door Mark Eijbaard op 29 oktober 2015
Foto Impressie behorende bij het raadsvoorstel

Tijdens de afgelopen raadsvergadering spraken we over de ontwikkeling rondom de Nieuw Baarnstraat. De afgelopen week heb ik daarover veel contact gehad met Tino Schouten van de LTS. De Partij van de Arbeid is in dit stuk opgetrokken met de LTS en onderstaand verhaal komt dan ook mede dankzij de inbreng van Tino tot stand.

lees verder »

Centrum ontwikkeling met gelijke inspanning

door Mark Eijbaard op 29 oktober 2015

De komende tijd gaat het college, samen met de regiegroep, aan het werk om scenario’s uit te werken voor het centrum. Dankzij een amendement wat op initiatief van de Partij van de Arbeid en Groenlinks is ingediend, worden alle drie de partijen uitgedaagd een substantiële inspanning te leveren.

lees verder »

Slordig: Wethouder informeert raad via krant

door Mark Eijbaard op 23 oktober 2015

Al eerder stelde ik vragen aan het college over de voortgang rondom het gasverdeelstation. In het collegeprogramma liep de nieuwe coalitie al vooruit op de muziek met het spreken van afhechten. In de Gooi en Eemlander van woensdag 21 oktober spreekt de wethouder al weer over een ophanden zijnde afronding. Maar een informatiebrief aan de

lees verder »

Wethouder geeft foute keuze rondom Wiekslag toe!

door Mark Eijbaard op 30 september 2015

Tijdens de raadsvergadering van september werden de antwoorden op onze schriftelijke vragen over het gasontvangststation en de wiekslag besproken. Ik ben blij dat de huidige wethouder heeft toegegeven dat de vorige wethouder een verkeerde keuze gemaakt heeft. Ik heb gevraagd om het hele dossier rondom deze besluitvorming openbaar te maken. De wethouder gaf aan dat

lees verder »

Gezond financieel beleid is ‘wassen neus’

door Mark Eijbaard op 30 september 2015

Bij de presentatie van zowel het coalitieprogramma als de perspectiefnota, was de Partij van de Arbeid duidelijk. De financiële onderbouwing was flinterdun. Opmerkelijk, omdat de VVD altijd gepleit heeft voor een goede financiële huishouding. In het gepresenteerde collegeprogramma is een financiële onderbouwing gegeven, voor de liberale plannen van dit college. En ook deze onderbouwing is

lees verder »