Mark Eijbaard

Fractievoorzitter
Economie, Financiën, Verkeer, Beheer en Sport

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk.

Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft Baarn leefbaar.

In de politiek door: Maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil niet alleen klagend langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen aan de toekomst van ons prachtige dorp.

Drijfveer: Samen voor Baarn! De afgelopen jaren heb ik van dichtbij de verharding van de lokale politiek meegemaakt. Ik wil graag met iedereen samenwerken om Baarn verder te helpen.

Grootste ergernis: Onrecht. Daar heb ik nooit tegen gekund.

Morgen invoeren: De Baarnse feestweek. Samen wonen en leven is voor mij ook samen vieren. Het lijkt me prachtig om in Baarn een week te hebben waarin in gezelligheid, saamhorigheid en plezier voorop staan.

Algemene Beschouwingen: Aan het werk blijven!

door Mark Eijbaard op 21 juni 2017

Dit zijn de vierde algemene beschouwingen die ik als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid mag uitspreken in deze raadszaal. De raadszaal van een prachtige gemeente. Groen, veelzijdig en levendig.

lees verder »

Gossie… had ik toch gelijk?!

door Mark Eijbaard op 15 april 2017

De kop boven het artikel in de Baarnsche Courant vertelde “Verplaats gasontvangstation”. Met daaronder een artikel over het voornemen van het college om de raad voor te gaan stellen om het gasontvangstation (GOS) te gaan verplaatsen. Eigenlijk had de kop van het artikel moeten zijn: “Ook voor Baarn gelden de regels gewoon”. 

lees verder »

Valse start mag pret niet drukken!

door Mark Eijbaard op 22 december 2016

Gisteravond had het moeten gebeuren. Een stap vooruit in het opknappen en investeren in ons centrum. Helaas liep de avond anders. Voor alle betrokkenen was dit een redelijke domper en ook ik vond het erg jammer. Het was een mooie afsluiting van het jaar geweest.

lees verder »

Mondelinge vragen sluipverkeer

door Mark Eijbaard op 25 oktober 2016
Foto Een van de maatregelen die wel is uitgevoerd.

In juni 2012 stelde de raad het GVVP vast. Onderdeel hiervan was het verminderen van sluipverkeer door de kern van Baarn. Op 18 december 2014 informeerde het college de raad via een raadsinformatiebrief over de maatregelen tegen sluipverkeer. Deze maatregelen zijn destijds samen met de klankbordgroep verkeer opgesteld. De informatiebrief sluit af met de zin:

lees verder »

Raadszaal als speeldoos

door Mark Eijbaard op 1 oktober 2016

Krachtig bestuurd. Het motto van deze coalitie. Maar hoe ze dat dan doen, dat is hen zelf ook niet helemaal duidelijk. Woensdagavond 28 september stond een raadsvoorstel over het verder uitwerken van de voorgenomen samenwerking tussen de Speeldoos en de bibliotheek op het programma. Tijdens de debatraad was al naar voren gekomen dat vrijwel alle

lees verder »