Mark Eijbaard

Fractievoorzitter
Economie, Financiën, Verkeer, Beheer en Sport

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk.

Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft Baarn leefbaar.

In de politiek door: Maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil niet alleen klagend langs de zijlijn staan, maar actief bijdragen aan de toekomst van ons prachtige dorp.

Drijfveer: Samen voor Baarn! De afgelopen jaren heb ik van dichtbij de verharding van de lokale politiek meegemaakt. Ik wil graag met iedereen samenwerken om Baarn verder te helpen.

Grootste ergernis: Onrecht. Daar heb ik nooit tegen gekund.

Morgen invoeren: De Baarnse feestweek. Samen wonen en leven is voor mij ook samen vieren. Het lijkt me prachtig om in Baarn een week te hebben waarin in gezelligheid, saamhorigheid en plezier voorop staan.

Mondelinge vragen over het gebruik van Social Media

door Mark Eijbaard op 10 februari 2015

Al sinds 2012 wordt er door de gemeente gesproken over het gebruik van Social Media in de communicatie naar en met inwoners. Wat mij betreft kan de gemeente daar niet langer mee wachten en dient deze manier van communiceren serieus genomen te worden door de gemeente. In de raadsvergadering van woensdag 18 februari zal ik hierover

lees verder »

Schriftelijke vragen over het gasontvangststation

door Mark Eijbaard op 3 februari 2015

Vandaag stuurde ik het college een aantal schriftelijke vragen over de situatie rondom het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg. Lees hier meer berichten over het gasontvangststation.

lees verder »

Tijdspad Wiekslag/Gasverdeelstation

door Mark Eijbaard op 1 februari 2015

In 1977 werd het gasontvangststation aan de Drakenburgerweg in gebruik genomen. In 1984 is het bestaande station uitgebreid met een extra set gasdrukmeet en regelset. De totale doorvoer kwam daarbij uit op bij 110.000 m3/h.

lees verder »

Sportverenigingen ondersteunen, niet verrassen met boetes

door Mark Eijbaard op 27 november 2014

Gisteravond tijdens de raadsvergadering heb ik, ondersteund door het CDA,LTS,CU/SGP en GL, een amendement ingediend wat sportverenigingen de juiste ondersteuning vanuit de gemeente gaat bieden, bij de uitvoering van hun alcoholbeleid.

lees verder »

CDA 100% roomboter

door Mark Eijbaard op 2 november 2014

Uitleggen. Dat is de eerste neiging die ik op dit moment heb. Als fractievoorzitter doe ik dat graag. We kiezen als Partij van de Arbeid voor beleid omdat we daar met elkaar goed over nadenken. Niet op basis van een onderbuikgevoel.  Discussies daarover horen erbij en dat we daarbij met andere partijen van mening verschillen

lees verder »

College gaat mogelijkheden autoluwe Brink onderzoeken

door Mark Eijbaard op 26 juni 2014

Afgelopen woensdag werd tijdens de raadsvergadering, met ruime meerderheid, een motie aangenomen over het autoluw maken van de Brink. Namens de LTS, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid diende ik deze motie in. Al heel lang hebben verschillende partijen dit punt in hun verkiezingsprogramma staan. Ook wij hebben dit al enige tijd in

lees verder »

Algemene Beschouwingen 2014

door Mark Eijbaard op 13 juni 2014

Voorzitter, leden van de raad, Regelmatig gaan we als Partij van de Arbeid van deur tot deur om inwoners te spreken en te horen wat er speelt. We vragen inwoners dan naar hun zorgen en ideeën. In het afgelopen half jaar ontmoetten wij zo vele Baarnaars. Bij elke deur opnieuw was één ding duidelijk, iedereen

lees verder »

Mondelinge vragen over situatie rondom de Trits

door Mark Eijbaard op 27 mei 2014

Naar aanleiding van dit bericht in de media, stel ik tijdens de raadsvergadering van morgen (28 mei resp.) onderstaande vragen aan de orde. Onderwerp: Mondelinge vragen inzake tijdelijke sluiting sporthal de Trits Geacht college, Gisteren vernamen wij uit de media dat de sporthal van sportcentrum de Trits tot nader orde niet gebruikt kan worden. De staat van

lees verder »

De kracht van de Partij van de Arbeid

door Mark Eijbaard op 28 april 2014
Foto Gemeente Baarn

Woensdag 23 april was een speciale avond. Na vier jaar steunfractie, vier jaar werken aan vernieuwing binnen onze afdeling, een ongekende campagne van 14 weken de straat op en een onderhandelingsperiode van twee intensieve weken, werd ik geïnstalleerd als raadslid voor de Partij van de Arbeid in Baarn.

lees verder »

Bedankt voor uw stem

door Mark Eijbaard op 20 maart 2014

Gisteravond, tijdens de verkiezingsavond, werden de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. na een lange, actieve campagne, zijn we uitgekomen op 1129 stemmen. Dat zijn 529 stemmen minder dan in 2010. Dat heeft tot resultaat dat we de komende vier jaar, zoals het er nu uitziet, met 2 zetels in de raad komen. Wij

lees verder »