Onzekerheid rondom peuteropvang

Door Mark Eijbaard op 16 juli 2018

We hebben gemerkt dat er nog steeds veel ouders zijn, die niet goed weten waar ze aan toe zijn bij de vernieuwing rondom de peuteropvang en wat de gevolgen in Baarn zijn. Recentelijk heeft Versa Welzij (huidige aanbieder) aangegeven ongeveer 20.000 euro extra nodig te hebben voor 2019, om de peuteropvang open te houden.

Door deze mededeling van Versa Welzijn is veel onrust ontstaan bij ouders en verzorgers van peuters die nu gebruik maken van de peuteropvang. Ook bij de oudercommissie is veel onrust ontstaan en is een brandbrief aan ouders gestuurd.

Voorgeschiedenis
Het college heeft afgelopen week een aanvullende raadsinformatiebrief gestuurd over het verzoek van Versa Welzijn om 20.000 euro extra bij te dragen. Het college maakt duidelijk in deze brief dat het eerste verzoek van Versa Welzijn om een bedrag van 60.000 euro ging en dat het college daarvan al 40.000 euro heeft gedekt. Versa Welzijn is niet bereidt gebleken om ook naar interne mogelijkheden te kijken om tot oplossingen te komen. Al eerder stuurde het college een brief over de veranderingen voor peuteropvang. De brief is hier na te lezen.

Communicatie

De vragen die wij, samen met de fractie van GroenLinks, hebben gesteld aan het college. Richten zich op de communicatie richting ouders en het wegnemen van onzekerheid bij hen.
We constateren dat, net als bij het leerlingenvervoer, de gemeente niet pro-actief ouders informeert over wijzigingen. Hiermee ontstaat onnodig onzekerheid en onduidelijkheid. Het college had met duidelijke communicatie vooraf kunnen voorkomen dat er zoveel onduidelijkheid is ontstaan, naar aanleiding van de brief van Versa Welzijn. We willen graag van het college weten hoe ze ouders vanaf nu gaan betrekken bij dit onderwerp en pro-actief bij alle toekomstige onderwerpen.

Peuteropvang gegarandeerd
Het college geeft in haar laatste brief aan dat peuteropvang en vroege en voorschoolse educatie is gegarandeerd in Baarn. We zijn blij met deze belofte van het college. We hebben wel nog aanvullende vragen gesteld hoe ze dit gaan borgen, mocht Versa Welzijn besluiten in 2019 de peuteropvang niet te continueren. We vernemen namelijk van andere organisaties dat de administratieve rompslomp voor hen op dit moment een showstopper is.

Het college heeft 30 dagen de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard