Openbare ruimte

Goed onderhoud van stoepen, parken en pleintjes is een belangrijk punt voor ons. We willen dat stoepen voor iedereen begaanbaar zijn, dat parken en pleintjes goed zijn onderhouden en dat niemand hoeft te slalommen om de hondenpoep op straat.

Inwoners willen we, daar waar dat mogelijk is, betrekken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun directe omgeving. Ze mogen daarbij wat ons betreft meepraten over de inrichting, de gebruikte materialen en eventueel zelf een aandeel hebben in het onderhoud van de openbare ruimte.

We willen dat de openbare ruimte in Baarn voldoen aan het principe TUS: Toegankelijk, Uitnodigend en Schoon.

Onze keuzes

  • We willen stoepen zonder obstakels, die toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor blinden en slechtzienden, mindervaliden en kinderwagens. We pakken de wortelopdruk aan en bij herinrichting verplaatsen we eventuele andere obstakels.
  • Overlast van overhangend groen pakken we actief aan en gaan in gesprek met bewoners om tot duurzame oplossingen te komen.
  • Hondenbezitters maken we bewust van hun verantwoordelijkheid om de poep op te ruimen. We zorgen voor voldoende hondenuitlaatplekken en voor poepzakjes. Er wordt handhavend opgetreden tegen hondenbezitters die zich hier niet aan houden, in het bijzonder rond speelplaatsen.
  • Het straatbeeld willen we zoveel mogelijk onkruidvrij hebben. We intensiveren de (milieuvriendelijke) onkruidbestrijding. Het gemeentegroen wordt tijdig gesnoeid.
  • Inwoners worden actief betrokken bij het (her)inrichten van de openbare ruimte en mogen ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om daar waar mogelijk de openbare ruimte te onderhouden.
Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je? Mijn naam is Ton van der Linden. Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de Componistenbuurt, gehuwd met Anita, was voorheen werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid en van 2014 tot 2022 steunfractielid. Een jaar geleden dacht ik voorgoed afscheid te hebben

Meer over Ton van der Linden