Openbare ruimte

Goed onderhoud van stoepen, parken en pleintjes is een belangrijk punt voor ons. We willen dat stoepen voor iedereen begaanbaar zijn, dat parken en pleintjes vrij zijn van onderhoud en dat niemand hoeft te slalommen om de hondenpoep op straat.

Inwoners willen we, daar waar dat mogelijk is, betrekken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun directe omgeving. Ze mogen daarbij wat ons betreft mee praten over de inrichting, de gebruikte materialen en eventueel zelf een aandeel hebben in het onderhoud van de openbare ruimte.

We willen dat de openbare ruimte in Baarn voldoen aan het principe TUS: Toegankelijk, Uitnodigend en Schoon.

Wat willen we bereiken:

  • We willen stoepen zonder obstakels, die toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor blinden en slechtzienden, mindervaliden en kinderwagens. We pakken de wortelopdruk aan en bij herinrichting verplaatsen we eventuele andere obstakels.
  • Hondenbezitters maken we bewust van hun verantwoordelijkheid om de poep op te ruimen. We zorgen voor voldoende hondenuitlaatplekken en voor poepzakjes. Er wordt handhavend opgetreden tegen hondenbezitters die zich hier niet aan houden, in het bijzonder rond speelplaatsen.
  • Het straatbeeld willen we zoveel mogelijk onkruidvrij hebben. We intensiveren de (milieuvriendelijke) onkruidbestrijding. Het gemeentegroen wordt tijdig gesnoeid.
  • Inwoners worden actief betrokken bij het (her)inrichten van de openbare ruimte en mogen ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om daar waar mogelijk de openbare ruimte te onderhouden.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

  • Op ons aangeven heeft het college de overlast van hondenpoep als speerpunt benoemd voor de handhaving.
  • We hebben ervoor gezorgd dat bij de herinrichting van de stoepen in Baarn, bij alle stopeinden noppentegels geplaatst worden voor blinden en slechtzienden.
Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je: Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de componistenbuurt, gehuwd met Anita, werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid geweest en sinds 2014 steunfractielid. Wordt opgetogen van: alle vrijwilligers in Baarn, zij zijn de smeerolie voor de maatschappij. Zonder hen staat het sociaal, cultureel

Meer over Ton van der Linden