Baarn beter onderhouden!

Door Mark Eijbaard op 21 december 2018

Afgelopen woensdag nam de gemeenteraad van Baarn, op initiatief van de PvdA, een besluit om de kwaliteit van de openbare ruimte sterk te verbeteren. We trekken daar de komende jaren extra geld voor uit. In de vele gesprekken die wij de afgelopen jaren hebben gehad met inwoners, kwam dit als een van de grote ergernissen aan bod. De beeldkwaliteit gaat minimaal naar een B niveau. Het op een na hoogste niveau.

In het voorstel vanuit het college werd, naar ons inziens, te veel de verantwoordelijkheid bij de inwoners gelegd om de beeldkwaliteit op een acceptabel niveau te krijgen.
Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren. Zomaar een stukje tekst van de site van Movisie.

Bij participatie draait het dus om bewoners die actief mee willen denken en werken, vaak op eigen initiatief. Wat ons betreft sloot de insteek van het college niet aan bij wat de toegevoegde waarde van participatie zou moeten zijn. In voorkeursvariant 2 werd gesproken over kwaliteitsniveau C voor het gras en de beplanting. Waarbij het een B kon worden, als bewoners zelf de handen uit de mouwen steken. Om de boel een beetje aan te jagen is er een budget van 60k beschikbaar, voor een projectleider, wat prikstokken en afvalzakken, en als inwoner kan je aan de slag.

Als je burgerparticipatie wil mogelijk maken en ondersteunen, dan is het goed om te weten waar inwoners hiertoe bereidt zijn. Overleg je met inwoners over hun beeld van de openbare ruimte en de manier waarop ze hier vorm aan willen geven en maak je hierover afspraken met elkaar. Je gaat niet naar inwoners toe, waarbij je zegt: “We maaien het gras nog maar de helft van de tijd, als je het anders wil dan kun je een grasmaaier lenen en loop je er zelf een keer overheen.”

Wij geloven wel in de mogelijkheden van burgerparticipatie bij het onderhoud van de openbare ruimte. Waarbij je burgerparticipatie niet oplegt, maar in een gezamenlijk traject kijkt waar inwoners mee willen denken en werken aan het onderhoud van de openbare ruimte. Zonder hierbij op voorhand de kwaliteit terug te schroeven.

Met het aannemen van dit amendement zorgen we voor een veel beter onderhoud van de openbare ruimte. Betere stoepen en blijft er ruimte voor iedereen om, als de wens er is, mee te denken over het onderhoud van de openbare ruimte.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard