Door Mark Eijbaard op 25 mei 2016

Op Overbosch geen theehuis

De fractie van de Partij van de Arbeid kan niet instemmen met het bestemmingsplan landgoed Pijnenburg. De natuurwaarde van deze locatie en de ontbrekende financiële onderbouwing maken dat de onze fractie geen steun kan verlenen aan een theehuis aan deze locatie. Een amendement om het deelgebied Overbosch uit het bestemmingsplan te halen, haalde geen meerderheid. Wij konden daarom ook niet instemmen met het bestemmingsplan.

Vorige lanceerde de LTS onder de noemer ‘pannenkoekentax‘ een alternatief voor locatie Overbosch. Ik ben geschrokken van de reacties die dit op social media ontlokte. Een inhoudelijke discussie was niet mogelijk. Er werd hevig oppositie gevoerd tegen dit voorstel. Alsof men bang was dat het een meerderheid zou halen en het theehuis geen doorgang zou kunnen vinden. Je hoeft het wat mij betreft echt niet altijd met elkaar eens te zijn, maar heb respect voor wederzijdse standpunten en debatteer op inhoud.

Het college kon op stevige kritiek rekenen. De afgelopen maanden is het dossier Pijnenburg gegroeid tot meer dan 1000 pagina’s. Ook de laatste week kregen we nog nieuwe feiten en nieuwe informatie onder ogen. Een proces wat niet de schoonheidsprijs verdient. Informatie die het eerdere besluit uit 2013 in een ander daglicht plaatst. Ik vond de opmerking van de wethouder, dat deze discussie in 2013 plaatst had moeten vinden, dan ook niet gepast. Het college heeft zelf destijds geen duidelijkheid gegeven. Duidelijkheid die na kritische vragen van onder andere onze kant opeens wel gegeven werd.

De voltallige oppositie vond het om die reden dan ook gepast een ‘Motie van Treurnis’  in te dienen tegen het college. Om te laten merken dat dit eens maar nooit weer is.

 

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard