Door Mark Eijbaard op 5 januari 2016

Schriftelijke vragen LTS en PvdA over proces rondom convenant Landgoed Pijnenburg

Het proces rondom het vaststellen van het convenant Landgoed Pijnenburg, de afspraken met betrekking tot de realisatie van het theehuis en de realisatie van een mogelijke faunapassages (ecoduct) roepen bij de fracties van de LTS en Partij van de Arbeid veel vragen op. Wij hebben daarom gezamenlijk vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen rondom het proces om te komen tot het convenant en de totstandkoming van de afspraken die hierin gemaakt zijn.

De afgelopen weken heb ik mij verdiept in alle stukken die beschikbaar zijn in dit dossier. En dat is een flinke dossiermap vol geworden. De manier waarop de contactcommissie Lage Vuursche bij de totstandkoming van het convenant buitenspel is gezet, roept bij mij veel vragen op. Samen met de LTS heb ik daarom vragen opgesteld om hier duidelijkheid in te krijgen. Daarnaast zijn er ook veel vragen over de gemaakte afspraken. Hoe zijn deze totstandgekomen, welke tegenprestaties zijn afgegeven door de partijen. Dit is allemaal erg onduidelijk en maken dat het proces rondom het voorontwerpbestemmingsplan met mist zijn omgeven.

Op de thema pagina Landgoed Pijnenburg is een dossier te vinden met informatie over het bestemmingsplan. De komende tijd zal dit dossier aangevuld worden met relevante informatie.

Eind 2015 liepen de gemoederen rondom het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg en de daarmee samenhangende realisatie van een theehuis hoog op. De raad heeft in december 2015 besloten de besluitvorming rondom het voorontwerpbestemmingsplan tenminste uit te stellen tot april 2016.

Schriftelijke vragen fracties LTS en Partij van de Arbeid inzake voorontwerpbestemmingplan Landgoed Pijnenburg

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard