Door Ton van der Linden op 31 januari 2014

Conservatrix moet goede buurman zijn

Op 29 januari was in de gemeenteraad een voorstel van Conservatrix (ondernemer aan de Javastraat) aan de orde. Zij willen hun pand uitbreiden omdat het bedrijf uit zijn jasje gegroeid is. Het is een fraai plan op het eerste gezicht. Er is overleg geweest met monumentenzorg en die zijn akkoord gegaan met het plan. Een belangrijke stap is echter overgeslagen. Er is geen overleg geweest met de buren! Als PvdA hebben we voorgesteld om het besluit een maand aan te houden zodat alsnog overleg met de buren had kunnen plaatsvinden. Dat voorstel haalde het helaas niet.

Als ik een verbouwing zou plannen aan mijn woning dan ga ik eerst even praten met mijn buren en mijn plan voorleggen. Als mijn buren geen bezwaar hebben dan dien ik een aanvraag in voor een bouwvergunning. En dat is de juiste weg. Met dit plan is dat helaas niet gebeurd met als gevolg dat de buurt zich gepasseerd voelt en niet gehoord.

Ons voorstel haalde het niet. De raad ging akkoord met het bouwplan. Door de verstoorde verhoudingen vrees ik dat er nu een lange periode komt waarin buurtbewoners bezwaar gaan maken en zienswijzen gaan indienen over het plan. Die zouden wel eens voor meer dan een maand vertraging kunnen zorgen.

De charmanste oplossing was wat ons betreft geweest als Conservatrix alsnog met de buurtbewoners om tafel was gegaan. Samen hadden de buren en Conservatrix tot een convenant kunnen waarin aan de wensen van de buurt tegemoet werd gekomen zodat zij de gevreesde overlast verminderd zien.

Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je: Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de componistenbuurt, gehuwd met Anita, werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid geweest en sinds 2014 steunfractielid. Wordt opgetogen van: alle vrijwilligers in Baarn, zij zijn de smeerolie voor de maatschappij. Zonder hen staat het sociaal, cultureel

Meer over Ton van der Linden