Door Anne Slingerland op 23 november 2017

Geen steun van coalitiepartijen voor verbetering leerlingenvervoer

Sinds afgelopen zomer wordt het leerlingenvervoer in Baarn door 3 nieuwe vervoerders uitgevoerd. De verandering is ingezet omdat Baarn samen met andere gemeenten in de regio het vervoer van speciaal onderwijs-leerlingen heeft georganiseerd. In de afgelopen weken bereikten ons zoveel klachten van ouders dat wij het tijd vonden voor een goede evaluatie en vooral snelle verbetering. Dit stelden we dan ook middels een motie voor in de gemeenteraadsvergadering van 22 november. De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie vonden het echter voldoende dat de wethouder in gesprek ging met de ouders en steunden de motie (die we samen met Groen Links indienden) niet.

Ouders moeten erop kunnen rekenen dat het vervoer van hun kinderen zorgvuldig gebeurt. We hebben gehoord dat kinderen op een verkeerd adres worden afgezet, dat chauffeurs niet zorgen voor overdracht van het kind aan een volwassene en dat de planning zo gemaakt is dat sommige kinderen heel lang onderweg zijn. Ook lijken de chauffeurs niet voldoende toegerust te zijn om met de kinderen om te gaan, waardoor problemen in de bus ontstaan en soms zelfs incidenten. Voor ouders is het vreselijk dat zij er niet op kunnen vertrouwen dat het vervoer van hun toch al kwetsbare kind goed verloopt.

In dezelfde vergadering dienden we met de BOP en Groen Links ook een motie in om de jaarlijkse indicatie af te schaffen. Ouders moeten nu jaarlijks formulieren invullen en bewijzen halen bij de huisarts en de school, om na de zomervakantie weer aanspraak te kunnen maken op leerlingenvervoer. Dit zorgt iedere zomer voor een hoop gedoe voor ouders en omdat het niet altijd op tijd in orde komt, kunnen vervoerders ook pas laat starten met het maken van de planning. En dat terwijl vaak al vanaf het begin duidelijk is dat een kind ook een volgend jaar niet in staat zal zijn zelfstandig te reizen.

Ondanks dat de evaluatie en het verbeterplan er niet komen blijven we scherp in de gaten houden hoe het verder gaat  En natuurlijk blijven we ons inzetten voor verbetering. Ouders die te maken hebben met leerlingenvervoer zijn uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan met de wethouder op maandag 11 december om 19.30 in het gemeentehuis (aanmelding middels mail naar leerlingenvervoer@baarn.nl). We raden ouders met klachten aan om deel te nemen aan het gesprek en ook bij de vervoerders en de gemeente hun klachten te melden. Wilt u hierover ook contact met ons? Dan kunt u contact opnemen met Anne Slingerland.

De Gooi en Eemlander schreef ook een artikel over dit onderwerp.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland