Door De fractie op 24 april 2014

Nieuwe wethouder, nieuwe fractievoorzitter, nieuwe steunfractieleden

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond presenteerde de coalitie van BOP, D66, GL en Partij van de Arbeid het coalitieakkoord: ‘Nieuwe energie voor Baarn’. Peter Blokker werd geïnstalleerd als wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Sport en Verkeer. Mark Eijbaard werd geïnstalleerd als raadslid, hij is ook gelijk de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Met de installatie van Ton van der Linden en Selina van der Meer als steunfractielid, is de nieuwe fractie compleet.

Namens de Partij van de Arbeid sprak Anne Slingerland onderstaande tekst uit over het coalitieakkoord:

“De Partij van de Arbeid is tijdens de informatieronde, gehouden door de BOP, uitgenodigd om te kijken of er programmatische overeenkomsten waren tussen de onderhandelende partijen.

Uitgangspunt voor de Partij van de Arbeid was een goede programmatische samenhang tussen partijen en een vertrouwensrelatie onderling. Na twee informerende gesprekken waren er voor ons geen redenen om op deze zaken een samenwerking af te wijzen. Er zaten vier partijen aan tafel die met elkaar vier jaar hard willen werken aan een (nog) beter Baarn.

Voor ons als PvdA zijn wonen, onderwijs, werken en samenleven speerpunten voor het realiseren van een sterk en sociaal dorp. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het streven naar 25% sociale woningbouw, waardering en ondersteuning van vrijwilligers, rechtvaardige verdeling van de beschikbare zorg en ondersteuning en blijvende aandacht voor goed onderwijs. Wij zijn als PvdA-fractie dan ook zeer content met het akkoord.

Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat het in Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren. Samenwerking met u allen, maar ook met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is daarvoor essentieel. Met nieuwe energie richten we ons dan ook op goede en tijdige communicatie van inwoners en andere betrokkenheid bij de besluitvorming in deze raad en door het college.”

Ook werd tijdens deze raadsvergadering afscheid genomen van het oude college. Onze oud-wethouder Joost de Wilde nam na een lange politieke loopbaan afscheid van de Baarnse politiek. De fractie, wethouder en afdeling bedanken Joost voor zijn grote inzet voor Baarn en de Partij van de Arbeid.