Door Mark Eijbaard op 6 augustus 2015

In het algemene belang: Maak plezier!

Waterplezier. Tot 6 september staat de playfountain op de Brink. Mooi dat dit prachtige initiatief uiteindelijk tot een goed einde is gebracht. Een initiatief, waarin Mary Papo Schreuder een dikke pluim verdient voor haar enthousiasme en inzet om dit voor Baarn gerealiseerd te krijgen. Hopelijk hebben we veel mooi weer en kunnen we in Baarn optimaal genieten van de pret die de playfountain geeft.
Toch was in mijn beleving, niet alles mooi aan het hele proces. Vooral na de aangekondigde rechtszaak, ben ik geschrokken van wat er allemaal op facebook is geroepen.

Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Dat ik het recht heb om hier in vrijheid te leven, in een prachtig groene en rustige omgeving. Een land waar we regels hebben met elkaar. Regels om ervoor te zorgen dat we soms weten waar de grenzen liggen. Soms schuren die regels wat en lijken ze soms onrecht aan te doen aan de omstandigheden.

In onze rechtsstaat heeft iedereen het recht als hem of haar in zijn ogen onrecht aangedaan wordt, dit voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Dat is wat mij betreft een groot goed. Omdat het goed is dat een onafhankelijke instantie beoordeelt of iets rechtmatig is of niet.

De rechter trok de vergunning voor de playfountain in, omdat de gekozen manier van afwijken van het bestemmingsplan, niet legitiem is. De daadwerkelijke vergunning voor het evenement was in orde. De rechtszaak laat zien dat de cruciale fout niet in de vergunning zat, maar in het traject van de vergunningverlening.

Er is de afgelopen twee weken veel geroepen over het algemene belang van de playfountain. Over klagers die met advocaten de leefbaarheid van het dorp ten grave richten. Of een klein groepje dat het verpest voor de meerderheid.
Maar wat is het algemene belang. En tot welk moment gaat het algemene belang boven het individuele belang? Hoe goed kun je de omstandigheden beoordelen, als je zelf niet dagelijks in de geluiden zit?

Als de gemeente in het traject van de vergunningverlening de omwonenden had betrokken, was er misschien in een eerder stadium al overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de playfountain. Dat had veel ergernissen gescheeld.
Onze fractie heeft samen met de fractie van Groenlinks, vragen gesteld aan het college over de vergunningverlening.

Dan wil ik ook nog wat kwijt over de reacties op social media. Ik heb mij daar namelijk boos overgemaakt. Ik ben blij dat we in dit land de vrijheid hebben om onze mening te uiten. Dat wil niet zeggen dat we de vrijheid hebben om alles te zeggen. Het gaat mij dan ook te ver als we de mensen die bezwaar maken (waartegen dan ook) een mes in de rug wensen, liever zien verhuizen of een hutje op de hei wensen. Iedereen heeft de vrijheid om over zaken anders te denken. Je mag daarover met elkaar van mening verschillen. Maar heb respect voor elkaars standpunt en debateer op de inhoud. Zie de inhoud vooral los van de persoon. Op deze manier creëer je verdraagzaamheid.

Het belangrijkste is dat de playfountain er is en dat iedereen in Baarn daarmee kan leven. Niks NIMBY, gewoon op onze Brink.
Dus in het algemene belang: maak plezier en geniet! Voor je het weet is de zomer voorbij!

20150805 schriftelijkevragen GroenLinks en PvdA inzake vergunningverlening Playfontain

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard