Veiligheid

Iedereen in Baarn heeft recht op een veilige leefomgeving. Wanneer je je onveilig voelt in je eigen huis of als je de straat op gaat, kan je je niet ontplooien en heb je geen eerlijke kans op een fijn leven. Veiligheid is een basisbehoefte.

Bij de helft van alle gevallen van huiselijk geweld zijn kinderen betrokken. Wij vinden dit onaanvaardbaar en hebben het college in de afgelopen raadsperiode ambities meegegeven om het melden van kindermishandeling laagdrempeliger te maken zodat we eerder hulp kunnen bieden.

Fraude en oplichting is in Nederland inmiddels de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Vaak vindt dit online plaats. De gemeente moet hier een actieve rol in spelen en bestaande netwerken inzetten voor structurele aandacht voor digitale veiligheid. Hierbij wordt de inzet vooral gericht op het alert en weerbaar maken van jongeren, senioren, laaggeletterden en ondernemers.

Onze keuzes

  • In onze gemeente hebben we veel last van woninginbraken. Om bewoners bewust te maken van de risico’s en actief te ondersteunen bij preventie wordt dit in het nieuw vast te stellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgenomen als lokaal speerpunt.
  • De gemeente zet in op een integrale aanpak van huiselijk geweld samen met veiligheids- en hulpverleningsorganisaties, scholen en het lokaal team. De effectiviteit van deze aanpak wordt gemeten en waar nodig verbeterd.
  • De gemeente heeft de verplichting om over veiligheid regelmatig te communiceren
  • We zetten in op meer controle op de P&R parkeerplaatsen bij het station, om overlast van zwerfafval en gebruik van lachgas te voorkomen en het gevoel van veiligheid te vergroten rondom het stationsgebied.
  • Cyber- en onlinecriminaliteit wordt in het nieuw vast te stellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgenomen als lokaal speerpunt.
  • De gemeente heeft de verplichting om regelmatig en transparant over veiligheid te communiceren met en naar inwoners.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je? Mijn naam is Mark Eijbaard. Samen met mijn vrouw Carola en zoon Tijmen woon ik in Baarn. Sinds juni 2022 ben ik met veel plezier wethouder in ons prachtige dorp. Waar word je opgetogen van? De kleine dingen in het leven. Ik kan enorm genieten van een rondje op de fiets met

Meer over Mark Eijbaard