Mobiliteit

De afgelopen jaren zijn er een aantal knelpunten opgelost. Toch zijn er nog een aantal wensen die om een oplossing vragen. Denk bijvoorbeeld aan de Eemnesserweg. Verder willen wij nog meer aandacht vragen voor het gebruik van de fiets en door het herinrichten van de wegen het gebruik van de auto ontmoedigen de auto is de gast op deze wegen.

Onze keuzes

  • We zetten de aanpak van het verminderen van vrachtverkeer in het centrum voort. Waar de aanpak niet slaagt intensiveren we dit door niet bestemmingsverkeer uit het centrum te weren.
  • We zetten in op snelle en veilige fietsverbindingen tussen Baarn en de omliggende plaatsen om zo het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren.
  • We houden de Lage Vuursche bereikbaar per Openbaar Vervoer.
  • We stimuleren het gebruik van de fiets onder onze inwoners. We betrekken hierbij de expertise van de fietsersbond.
  • We realiseren voldoende oplaadpunten voor auto’s en fietsen in de wijk door gebruik te maken van de mogelijkheden van de openbare verlichting.
  • Wegen waar hard gereden wordt richten we zo in dat er snelheid beperkende maatregelen genomen worden om de snelheid omlaag te brengen.
  • Bij (her)inrichting van straten in woonwijken maken we fietsstraten, waar auto’s te gast zijn.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je? Mijn naam is Mark Eijbaard. Samen met mijn vrouw Carola en zoon Tijmen woon ik in Baarn. Sinds juni 2022 ben ik met veel plezier wethouder in ons prachtige dorp. Waar word je opgetogen van? De kleine dingen in het leven. Ik kan enorm genieten van een rondje op de fiets met

Meer over Mark Eijbaard