Door Anne Slingerland op 22 september 2014

Snel duidelijkheid voor inwoners over zorg

Als Partij van de Arbeid willen we dat het college snel duidelijkheid geeft aan inwoners die zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om zorg voor kinderen en jongeren, gehandicapten en ouderen. Vanaf 2015 krijgt de gemeente een aantal taken erbij rond zorg. De gemeente Baarn is zich aan het voorbereiden op deze nieuwe taken.De inwoners waar het om gaat weten op dit moment nog niet hoe het er voor hen na 1 januari uitziet. De PvdA wil dat zij hier zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen.

De Partij van de Arbeid wil weten of het college de inwoners waar het om gaat al in beeld heeft. Ook willen we weten wanneer en op welke wijze deze mensen geïnformeerd gaan worden. Tijdens de raadsvergadering op 23 september stel ik hierover een aantal vragen aan het college.

Een aantal inwoners van Baarn vertelde ons over de zorgen die zij hebben over hun zorg. Bijvoorbeeld over de vraag of zij gebruik kunnen blijven maken van de diensten van de voor hen bekende zorgaanbieders. Mensen met een Persoons Gebonden Budget (waarmee zij zelf zorg inkopen) vragen zich af of zij hun PGB kunnen behouden. Ook zijn er zorgen over de manier waarop het straks geregeld wordt. Wie gaat bepalen hoeveel zorg iemand krijgt? En is de privacy wel gewaarborgd?

Ik begrijpt de zorgen van deze inwoners goed. ‘Deze mensen hebben zorg of ondersteuning nodig om hun leven te kunnen leiden. Dat is een essentieel en ook nog eens heel persoonlijk deel van hun leven. Het lijkt me vreselijk als je dat nu goed geregeld hebt, maar je weet niet of je erop kunt blijven rekenen dat het over een paar maanden nog zo is. Ik hoop dat het college snel in actie komt om de inwoners duidelijkheid te geven.’

Lees hier de vragen die we stellen over dit onderwerp:

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland