Door Anne Slingerland op 1 september 2017

Hoe ervaart u het contact met BBS?

Eind juli hebben we samen met Groen Links aan het college van Baarn schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop de sociale dienst BBS omgaat met haar klanten. Aanleiding was dat beide partijen bij tijd en wijle van klanten horen dat de bejegening te wensen overlaat. Er zijn zelfs signalen dat klanten op een gegeven moment om deze redenen afzien van het recht op een bijstandsuitkering.

Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord. De BBS schrijft in haar klachtenjaarverslag dat er in 2016 22 formele klachten zijn ingediend, waarvan 8 uit Baarn. In hetzelfde klachtenjaarverslag concludeert de BBS zelf uit gesprekken met de cliëntenraad en uit klachten, meldingen en signalen van klanten dat de bejegening verder kan worden verbeterd.

De fracties van GroenLinks en PvdA vinden het van groot belang dat de BBS hierin de komende jaren verdere stappen vooruit zet en willen dit proces nauwgezet volgen.

Daarom roepen we klanten van de BBS om ervaringen (goed of slecht) te delen. U kunt mailen naar anne@pvdabaarn.nl of bellen naar 06-48371329 (’s avonds bereikbaar)

 

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland