Door Mark Eijbaard op 1 oktober 2016

Raadszaal als speeldoos

Krachtig bestuurd. Het motto van deze coalitie. Maar hoe ze dat dan doen, dat is hen zelf ook niet helemaal duidelijk.

Woensdagavond 28 september stond een raadsvoorstel over het verder uitwerken van de voorgenomen samenwerking tussen de Speeldoos en de bibliotheek op het programma. Tijdens de debatraad was al naar voren gekomen dat vrijwel alle partijen nog informatie misten om een goed besluit te kunnen nemen.

Als Partij van de Arbeid vonden we het vooral jammer dat het voorgestelde haalbaarheidsonderzoek zich te veel richt op enkel de bibliotheek en de Speeldoos. Terwijl van zowel de Speeldoos, als ook de bibliotheek, ook andere partijen gebruik maken. Evenals van het Nutsgebouw en het Poorthuis. Voor ons riep dat de vraag op: Wat doen we met bijvoorbeeld de schaakvereniging, RTV Baarn en de Historische Kring?

De voorgestelde samenwerking vraagt ook een forse investering in de huisvesting. Eenzelfde investering in het centrum wordt al snel megalomaan genoemd. Wat ons betreft is zo’n investering gerechtvaardigd als het hier gaat om de huisvesting van voor Baarn zeer belangrijke voorzieningen, waaronder de Speeldoos en de bibliotheek, Wij waren dan ook van plan om de raad voor te stellen om het college een breder onderzoek te laten uitvoeren. Helaas liep de avond anders.

De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie/ SGP hadden bedacht dat het voorstel maar van de agenda moest. Waarmee het onmogelijk werd om erover te debatteren en de plannen voorlopig nog niet verder uitgewerkt kunnen worden. Het voorstel om het punt van de agenda te halen werd aangenomen, waardoor onduidelijk is gebleven hoe alle partijen in dit dossier staan.

In plaats van het politieke debat te voeren, besloten de coalitiepartijen een motie in te dienen., waarmee ze opdracht gaven onderzoek te doen naar een samenwerking. Begrijpt u het nog? Ik ook niet meer. Het voorstel dat aan de orde was, was namelijk al een voorstel om onderzoek te doen. Met onze aanvulling (en wellicht ook die van andere partijen) hadden dan ook prima de onderzoeksvragen geformuleerd kunnen worden.

Uiteindelijk kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw. De fractievoorzitter van de VVD zei dat het onderzoek van het college niet was wat de VVD wilde. Het moest gaan zoals de VVD wil dat het gaat. Terwijl juist de Speeldoos en de bibliotheek een verzoek hebben ingediend over samenwerking. Wat ons betreft is de rol van de gemeenteraad dan vooral randvoorwaarden mee geven en niet opdragen hoe we vanachter ons bureau denken dat de betrokken partijen moeten gaan samenwerken. Daar ligt niet de kracht van de raad.

Ik gaf het in de vergadering ook al aan: Dit is niet de manier waarop we in Baarn politiek moeten bedrijven.

Als de fractie van de VVD de moeite had genomen in een eerder stadium te overleggen, dan was er waarschijnlijk een breed gedragen oplossing gekomen. Een oplossing die niet enkel door de coalitie gesteund wordt, maar mogelijk raadsbreed en vooral ook vanuit de betrokken organisaties. Dat had ook prima gekund, omdat in de debatvergadering een week eerder al bleek dat de standpunten van de verschillende partijen niet zo ver uit elkaar lagen.

Hopelijk is het een leermoment. Als je iets wilt bereiken dan doe je dat samen. Niet enkel binnen de afgebakende grenzen van de coalitie. Denk buiten de kaders. De oppositie heeft bewezen dat er constructief mee samen te werken is. Niet in de laatste plaats hebben we daar als Partij van de Arbeid sinds de nieuwe coalitie hard aan gewerkt.

Brede samenwerking vergroot de politieke effectiviteit en daarmee de besluitvorming. Dat is: Samen voor Baarn. Dat is: Krachtig bestuurd.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard