Door Ton van der Linden op 10 april 2012

PvdA wil opheldering overlast bedrijf Chain Hermesweg

Naar aanleiding van overlast van geluid en licht tijdens buitenopnames in de avonduren bij Chain TV &Event Lighting stelt fractielid Ton van der Linden onderstaande schriftelijke vragen aan het college:

In Baarn is gevestigd aan de Hermesweg 8 Chain TV & Event Lighting. Dit bedrijf verzorgt onder andere televisieopnames. Tot voor kort werden uitsluitend opnames binnen gemaakt. Sinds kort is Chain gestart met buitenopnames, ook in de avonduren. Deze opnames gaan gepaard met de nodige geluidsoverlast en om de opnames mogelijk te maken zijn er sterke lampen geplaatst aan de zijde van de Drakenburgerweg. Deze lampen en het geluid veroorzaken de nodige overlast voor de bewoners van aan de Drakenburgerweg en de bewoners in de buurtomgeving.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte met de televisieopnames in de avonduren op het buitenterrein?

2. Is er voor de uitbreiding van de werkzaamheden door Chain een vergunning aangevraagd en zo ja wanneer?

3. Is een vergunning noodzakelijk met betrekking tot deze uitbreiding van de activiteiten?

4. Indien noodzakelijk is deze vergunning verleend en zo ja onder welke voorwaarden?’

5. Indien de vergunning niet verleend is welke mogelijkheden heeft het college om de overlast te verminderen?

6. Is het college bereid om zo nodig handhavend op te treden bij klachten uit de buurt?

Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je: Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de componistenbuurt, gehuwd met Anita, werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid geweest en sinds 2014 steunfractielid. Wordt opgetogen van: alle vrijwilligers in Baarn, zij zijn de smeerolie voor de maatschappij. Zonder hen staat het sociaal, cultureel

Meer over Ton van der Linden