Door Kees van Beukering op 25 mei 2013

Oproep kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2014

In maart 2014 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De Partij van de Arbeid zal uiteraard weer mee doen. Wij willen met een sterke lijst deelnemen. Wij nodigen u van harte uit om namens de partij de bevolking van Baarn te vertegenwoordigen.

Wij zijn op zoek naar mensen die de PvdA en onze gemeente een warm hart toedragen. Mensen die in onze gemeente opkomen voor de belangen van de burgers, met speciale aandacht voor hen die zich minder goed zelf kunnen redden. Daarom roepen wij leden, die daarvoor  belangstelling hebben, op om zich kandidaat te stellen voor de Gemeenteraad.

De profielschetsen voor de kandidaat-raadsleden en voor de fractie kunt u hier lezen.

Als u belangstelling heeft voor de raad en u afvraagt of dat – onder andere voor wat betreft de tijdsbesteding – wat voor u is, kunt u contact met mij opnemen, tel. 06-20390014 of kees@pvdabaarn.nl

U kunt uw aanmelding als kandidaat voor 20 augustus 2013 aan mij toezenden (per mail of op mijn adres: Bestevaerweg 15, 3742 RW Baarn)

Het is de bedoeling dat u bij uw aanmelding uiteenzet waarom u kandidaat wilt worden.

Daarna ontvangt u de interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA aan u gezonden. Beide formulieren dienen dan, voor 10 september 2013 en door u ondertekend, door u aan het bestuur geretourneerd te worden.  Daarmee heeft u uw kandidatuur bekrachtigd.

Vanaf de 3e week van september voert de door de ledenvergadering benoemde selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden, gesprekken met alle kandidaten. Deze commissie zal een advies opstellen voor het bestuur. Aan de hand van dit advies maakt het bestuur een voorstel voor de kandidatenlijst voor de ledenvergadering. De ledenvergadering beslist over de kandidatenlijst.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur PvdA Afdeling Baarn,

 

Kees van Beukering, voorzitter

Kees van Beukering

Kees van Beukering

Wie ben je:  61 jaar, geboren in Den Haag. Sinds 1979 ben ik woonachtig in Baarn. Ik was destijds werkzaam als staffunctionaris in de thuiszorg. In de jaren negentig heb ik mij omgeschoold tot makelaar en sindsdien werkzaam voor een taxatiebureau. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen dochters. Wordt opgetogen van: mensen die positief zijn over

Meer over Kees van Beukering