31 januari 2011

Hoe geloofwaardig is de BOP?

Alvorens op de inhoud van het onderwerp in te gaan, wil het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Baarn nadrukkelijk aangeven, dat zij niet regelmatig de publiciteit zal zoeken om (niet) besproken onderwerpen in de gemeenteraad van Baarn voor het voetlicht te brengen. Politieke standpunten worden vertolkt tijdens de vergaderingen van commissies en de gemeenteraad.

Met andere woorden: ten aanzien van politieke onderwerpen, dit is incidenteel. Waarom zoekt het bestuur van de Partij van de Arbeid dan nu wel de publiciteit?  Zij doet dit, omdat zij van mening is dat de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) op een niet nette c.q. verkeerde wijze politiek bedrijft en ten onrechte mensen beschadigt.

Wat is het geval? Op 9 november 2010 werd de raad door wethouder Laseur (VVD) in eenbesloten informatiebijeenkomst geïnformeerd over een probleem dat gerezen was m.b.t. ingebruikname van de Wiekslag. Het doel van de wethouder was de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium over het gerezen probleem te informeren, de Raad de gelegenheid te geven mee te denken over de wijze waarop met betrokkenen moest worden gecommuniceerd en aan te geven aan welke oplossingsrichting het College van B&W dacht. De informatie waarover de wethouder op dat moment beschikte, droeg nog een zeer voorlopig karakter. Met andere woorden: er moest nog veel worden uitgezocht. Ongeveer een maand later (december 2010) stelde de BOP een aantal schriftelijke vragen aan het College van B&W over ingebruikname van De Wiekslag.  Deze vragen werden middels een informatiebrief van 11 januari 2011 beantwoord.

Toen begon ‘het spel’ van de BOP. Zij was van mening dat het College van B&W, bij monde van de wethouder Laseur, de raad onjuist geïnformeerd had en dat dit een politieke doodzonde betrof. Deze kon maar één gevolg hebben: het aftreden van deze wethouder.  In de achter ons liggende weken werd een motie van wantrouwen tegen wethouder Laseur in de eerstvolgende raadsvergadering aangekondigd. De Gooi- en Eemlander en Baarnsche Courant hebben hierover gepubliceerd en ook op de website van de BOP zelf werd hierover gecommuniceerd.

Vuurwerk was daarom de eerstvolgende raadsvergadering te verwachten (26 januari jl.).

Het liep echter af met een sisser……. en waarom? Niet alleen zouden de coalitiepartners VVD, PvdA en CDA zich vierkant achter de wethouder hebben geschaard. Ook een gedeelte van de oppositie was het niet met de beweringen van de BOP eens.  De BOP, zo staat te lezen op de website, koos er daarom uiteindelijk voor om deze affaire maar te laten voor wat het was. Met als motto: zij had er voor één keer geen zin in om weer geconfronteerd te worden met een stroom van niets oplossende verhullende en ontkennende woorden….

Echter, inmiddels had zij wel verschillende personen beschadigd. Ontvangen deze personen nu excuses van de BOP….., want een bloemetje “met het spijt me” hoeft niet.

Het bestuur van de Partij van de Arbeid heeft nu wel een advies aan de BOP. Bezint eer ge begint.

Bestuur Partij van de Arbeid