Door Mark Eijbaard op 23 oktober 2015

Slordig: Wethouder informeert raad via krant

Al eerder stelde ik vragen aan het college over de voortgang rondom het gasverdeelstation. In het collegeprogramma liep de nieuwe coalitie al vooruit op de muziek met het spreken van afhechten. In de Gooi en Eemlander van woensdag 21 oktober spreekt de wethouder al weer over een ophanden zijnde afronding. Maar een informatiebrief aan de raad heb ik nog niet gezien. Het eerder informeren van de pers dan de raad is in de politiek niet netjes te noemen, slordig is een understatement. De volgende mondelinge vragen zullen wij, samen met de LTS, in de vergadering van woensdag 28 oktober aan het college stellen.

Op woensdag 21 oktober vernamen wij uit ‘de Gooi en Eemlander’, dat het proces rondom het gasverdeelstation in de afrondende fase zit.

U begrijpt dat wij hoogst verbaasd zijn, dat wij dit uit de krant moeten vernemen. En dat de wethouder in deze precaire zaak de raad niet al eerste geïnformeerd heeft over de voortgang. Slordig is in dit geval een understatement.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn drie opties over gebleven:

 1. Verplaatsing gasontvangststation;
 2. Opschuiven Wiekslag;
 3. Gedeeltelijke functieverandering Wiekslag;

Daarnaast geeft de wethouder in het krantenbericht aan, dat er voor het einde van het jaar duidelijkheid zal zijn.

Tijdens de vorige raadsvergadering heeft de wethouder toegezegd om binnen drie weken terug te komen op het beschikbaar stellen van het dossier van het gasontvangststation. Tot het moment van schrijven (+4 weken) hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen.

De fracties van de Partij van de Arbeid en de LTS hebben de volgende vragen

 1. Waarom heeft uw college, bij monde van wethouder Jansma, wel de krant en niet de raad van informatie voorzien?
 2. Wanneer heeft het gesprek met Stedin en Gasunie plaats gevonden?
 3. Wat is er tijdens dit gesprek besproken?
 4. Waarom heeft uw college de raad niet over dit gesprek en de voortgang in het proces geïnformeerd?
 5. Wat zijn de kosten van de genoemde opties?
 6. Kan de raad uiterlijk in december een raadsvoorstel tegemoetzien, wat vraagt om beschikbaar stellen van budget voor een definitieve verplaatsing?
 7. Wat is de reden dat uw college de toezegging, tijdens de raadsvergadering van 23 september, nog niet heeft waar gemaakt?
 8. Op welke termijn kan de raad het dossier rondom het gasverdeelstation tegemoetzien?

Namens de fracties van de Partij van de Arbeid en de LTS,

 

Mark Eijbaard

Tinus Snyders

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard