Door Mark Eijbaard op 30 september 2015

Wethouder geeft foute keuze rondom Wiekslag toe!

Tijdens de raadsvergadering van september werden de antwoorden op onze schriftelijke vragen over het gasontvangststation en de wiekslag besproken. Ik ben blij dat de huidige wethouder heeft toegegeven dat de vorige wethouder een verkeerde keuze gemaakt heeft. Ik heb gevraagd om het hele dossier rondom deze besluitvorming openbaar te maken. De wethouder gaf aan dat hij wil onderzoek wat dit impliceert, ook met de huidige onderhandelingen in het achterhoofd. Uiterlijk drie weken na de raadsvergadering zal hij de raad hierover schriftelijk informeren. Ik ga ervan uit dat het complete dossier vrijgegeven zal worden en dat de raad inzicht kan krijgen hoe de besluitvorming tot stand is gekomen en welke keuzes tot deze inschattingsfout hebben geleid. Kortom, wordt vervolgd.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard