Door Anne Slingerland op 3 juli 2016

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

De motie die we op 6 juli samen met LTS, Groen Linksen BOP indienden om de ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG, ook wel verklaring van goed gedrag genoemd) voor vrijwilligersorganisaties gratis te maken werd aangenomen.

Vrijwilligers zijn de kurk waar de Baarnse samenleving op drijft. Vaak worden vrijwilligers juist ingezet voor kwetsbare inwoners. Wanneer vrijwilligersorganisaties een VOG opvragen voordat ze vrijwilligers inzetten, verkleinen ze daarmee de risico’s van misbruik/ mishandeling van kwetsbare inwoners. We willen daarom dat we als gemeente de kosten voor de VOG zelf betalen voor vrijwilligersorganisaties.

Er bestaat een regeling voor het gratis opvragen van een VOG voor vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen of verstandelijk beperkten werken. Organisaties kunnen vragen om tot die regeling toegelaten te worden . Net als de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) pleiten wij voor een gratis VOG voor alle vrijwilligers. Omdat niet alle organisaties hiervan gebruik kunnen maken en de gratis VOG alleen digitaal opgevraagd kan worden, willen we de Baarnse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties tegemoet komen.

Door deze motie is de VOG in Baarn gratis voor vrijwilligersorganisaties en worden vrijwilligersorganisaties geïnformeerd over de regeling voor het gratis aanvragen van de VOG, zodat de organisaties die hiervoor in aanmerking komen, hiervan zoveel mogelijk gebruik maken.

 

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland