Door Anne Slingerland op 31 mei 2017

Beperk begrotingstekort sportpark ter Eem bij herverdeling subsidies

De subsidies die in Baarn aan sportverenigingen worden verstrekt worden met ingang van 2019 anders verdeeld. Er zijn in de loop der jaren scheve verhoudingen ontstaan die nu worden recht getrokken. Het voorstel dat het college eerder deed is aangepast op verzoek van de raad, onder meer naar aanleiding van onze opmerkingen. De verdeling is nu eerlijker en dat is van belang. Sport is een groot goed en we mogen ons als Baarn gelukkig prijzen met het diverse palet aan sporten en verenigingen en de vrijwilligers die zich voor hun sport en vereniging inzetten. Daarvoor hebben wij als PvdA veel waardering.

Er is wat ons betreft nog wel een probleem met het huidige voorstel. Sportpark ter Eem wordt sinds 2012 beheerd door de daarvoor opgerichte Stichting Exploitatie Sportpark ter Eem (SESTE). Bij de start van deze stichting zijn afspraken gemaakt over financiëring door de gemeente. Met de herverdeling van subsidies worden deze afspraken eenzijdig gewijzigd. SESTE heeft hun meerjarenbegroting gebaseerd op de aanvankelijk gemaakte afspraken. Met deze herverdeling ontstaat bij hen in de periode 2019 t/m 2026 een tekort van 270.000 euro. Dit ondanks de beperkte eenmalige extra subsidie die het college hen wil verstrekken in 2017 en 2018.

Dit enorm tekort is wat ons betreft onwenselijk. We vinden het belangrijk dat het sportpark in stand blijft. Er wordt door ruim 1600 inwoners op dit sportpark gesport via de vereniging waar zij lid van zijn. Een groep vrijwilligers vormt het bestuur van de stichting en doet zijn uiterste best dit allemaal in goede banen te leiden. Zij hebben ook aangegeven bereid te zijn om zich in te zetten om het tekort in te perken, maar zien wel dat zij dit op deze manier niet rond gaan krijgen.

Wij doen daarom samen met GroenLinks en de BOP het voorstel om hen tegemoet te komen door in de periode 2019 t/m 2026 de erfpacht die SESTE jaarlijks gaat betalen aan de gemeente (10.000 euro per jaar) in de vorm van extra subsidie aan het terug te betalen. Uitgesmeerd over 8 jaar hebben zij daarmee 80.000 euro extra budget om het tekort zoveel mogelijk in te perken. We geven ze daarmee de ruimte om de overgang naar het gewijzigde subsidiebeleid soepel te kunnen maken en het tekort zoveel mogelijk te beperken. Wat ons betreft hoort het ook bij behoorlijk bestuur om bij het eenzijdig wijzigen van afspraken de andere partij tegemoet te komen om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland