Door Privé: Alice Brouwer op 23 januari 2014

Canvassen? Wat is dat?

Canvassen is niet echt nieuw. Je zou kunnen zeggen dat het idee afstamt van de vroegere marskramers. Koopmannnen die langs de deuren gingen met kleine artikelen om die te verkopen. Kiepkerels werden zij ook wel genoemd. Later werd de term vooral gebruikt in de marketing. Uit de hoek van stofzuiger- en encyclopedieverkopers.

Het tegenwoordige canvassen is al lang niet meer bedoeld om iets te verkopen.

Uitgangspunt is om met mensen in gesprek te komen over zaken die hen direct aangaan. Tegenstanders van canvassen beweren, dat het allemaal alleen maar gaat om ‘kiezers te winnen’ voor een bepaalde partij. Als dat het resultaat is, is dat natuurlijk plezierig en meegenomen. Dat valt niet te ontkennen, maar uitgangspunt is het niet. Het zinvolle zit in het rechtstreekse contact met de kiezer. Je hoort dingen, die je als politicus niet of nauwelijks tegenkomt. Een stoep in een bepaalde straat die veel te smal is, waardoor het voor kleine kinderen een wel erg gevaarlijke straat is. Een vereniging waar mensen heel veel plezier aan beleven, maar die zomaar dreigt te verdwijnen. Gevaarlijke verkeerssituaties in de directe omgeving. Steeds terugkerende overlast van geluid. Maar ook positieve geluiden over prettig wonen en daar zuinig op willen zijn. Het goede sociale gedrag in een bepaalde wijk waar mensen met elkaar trots op zijn. Het is veel meer dan zomaar campagnevoeren. Je geeft mensen niet alleen het gevoel dat ze meer worden betrokken bij de politiek, maar je betrekt ze er ook echt bij. Dat laatste, daar gaat het de PvdA in Baarn om. Wij willen graag van u horen of u tevreden bent in uw wijk, of dat u juist vindt dat dingen anders moeten, of u bezorgd bent om bepaalde dingen in Baarn en vooral of u vindt dat wij daar iets mee kunnen of moeten. Daarom canvassen wij, met groot plezier en met veel interesse.

Onderzoek heeft aangetoond, dat canvassen opkomstverhogend kan werken. Dat is alleen maar heel goed. Want het is zonder enige twijfel van groot belang dat er een hoge opkomst is bij de gemeenteraadsverkiezingen. De meest belangrijke verkiezingen, omdat de uitslag daarvan het meest rechtstreeks te maken heeft met uw en mijn leven van alledag. De gemeente dichtbij. De politiek dichtbij. Nogmaals: daarom canvassen wij. Zodat uw informatie gebruikt kan worden als munitie voor raadsleden, die u straks op 19 maart gaat kiezen.

Canvassen, u weet nu wat het betekent. De PvdA gaat de komende tijd nog een aantal keren op pad met elkaar, omdat wij willen weten wat er leeft en speelt in uw buurt, in uw wijk, in uw leven. We krijgen daarbij de komende weken  ook nog eens de geweldige en inspirerende steun van o.a. Ahmed Marcouch (25 januari), Lutz Jacobi (1 februari) en Loes Ypma (8 februari).

Privé: Alice Brouwer

Privé: Alice Brouwer

Wie ben je: ik ben getrouwd met Ko en gepensioneerd. Wordt opgetogen van: kleine mooie of gezellige dingen. Theaterbezoek, een dagje uit, een lekker etentje. Maar die dingen zouden dan voor iedereen minstens haalbaar moeten zijn. In de politiek door:  er zijn te veel verschillen, teveel achterstanden, voor jong en oud, ook lokaal. Daar wil

Meer over Privé: Alice Brouwer