Wonen

Tot 2030 moeten we in onze gemeente 1000 woningen extra bouwen om aan de toenemende woningvraag te blijven voldoen. Hiervan worden er nu 30% in de sociale sector gebouwd, maar we willen dit percentage laten toenemen naar 40%.

We zien daarbij veel uitdagingen op ons afkomen. Enerzijds zien we dat de gezondheidsnormen van de WHO op dit moment strenger worden en daarmee komen grote woningbouwproject in gevaar.

Daarnaast zijn de mogelijkheden om grote aantallen woningen te realiseren binnen onze gemeente beperkt. We zien nog wel mogelijkheden voor zogenaamde inbreidingslocaties, maar zijn ons ervan bewust dat deze locaties geen oplossing bieden voor de aanwezige vraag naar betaalbare huisvesting.

Het kabinet is voornemens om de mogelijkheden van de huisvestingswet te verruimen. Hierbij zou het voor gemeente mogelijk worden om bij nieuwbouwprojecten maximaal 30% met voorrang aan inwoners van Baarn of mensen met een economische binding te geven. Wij juichen deze verruiming toe, maar beseffen wel dat voor een optimaal gebruik van deze mogelijkheden het bouwen van nieuwe woningen noodzakelijk is.

We zullen met onze inwoners de komende jaren de uitdagingen van onze huisvesting moeten bespreken om te kijken waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen.

Onze keuzes

  • We vinden de ontwikkelingen van woningbouw op de Baarnsche Zoom alleen verantwoordelijk als we kunnen voldoende aan de landelijke normen.
  • We blijven voorstander van de realisatie van betaalbare woningen op de locatie aan de Tolweg.
  • We willen in gesprek met woningzoekende over de uitdagingen van voldoende huisvesting voor onze inwoners. We denken hierbij aan de betaalbaarheid, maar ook de woonwensen.
  • We gaan in gesprek met ouderenorganisaties en woningcorporaties om te kijken op welke manier we de doorstroming kunnen bevorderen.
  • We stellen een budget beschikbaar om bedrijven die willen uitplaatsen actief te helpen om zo woningbouwlocaties te realiseren.
  • Als we als gemeente, bedrijven financieel ondersteunen bij het uitplaatsen van hun bedrijf, dan verwachten we daar een substantiële sociale woningbouwopgave voor terug.
  • We willen de mogelijkheden die een aanpassing van de Huisvestingswet mogelijk gaat maken, ten volle benutten voor onze eigen inwoners en mensen met een economische binding met onze gemeente.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je? Mijn naam is Mark Eijbaard. Samen met mijn vrouw Carola en zoon Tijmen woon ik in Baarn. Sinds juni 2022 ben ik met veel plezier wethouder in ons prachtige dorp. Waar word je opgetogen van? De kleine dingen in het leven. Ik kan enorm genieten van een rondje op de fiets met

Meer over Mark Eijbaard