Vrijwilligers

Overal in Baarn zetten vrijwilligers zich in voor anderen. Bijvoorbeeld in de sport, muziek en cultuur, zorg en welzijn, jeugdactiviteiten en groen. Deze mensen moeten we koesteren, zij vormen het cement van de Baarnse samenleving. Vrijwilligers verdienen steun en ruimte om hun werk te doen. Ook vinden we het belangrijk om de rol van vrijwilligers(organisaties) te erkennen en waardering te blijven geven. Wij willen dat vrijwilligers(organisaties) de gemeente als partner ervaren wanneer zij bijvoorbeeld een evenement organiseren.

Wat willen we bereiken:

  • Vrijwilligers(organisaties) houden de steun van het vrijwilligerssteunpunt middels scholing, advies en bemiddeling.
  • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijft gratis voor alle vrijwilligers, zodat de kosten van deze verklaring geen belemmering zijn voor vrijwilligers(organisaties) bij het bewaken van de integriteit.
  • De jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijs behouden we en we laten in en buiten Baarn zien dat we trots zijn op onze vrijwilligers(organisaties).
  • We stimuleren vrijwilligersorganisaties om deel te nemen aan de jaarlijkse landelijke vrijwilligersinzet NLDoet en we stimuleren inwoners om daaraan deel te nemen. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

  • De Verklaring Omtrent Gedrag is gratis geworden voor alle vrijwilligers.
  • Meermaals inzet gevraagd om de processen rondom vergunningverlening te verbeteren voor evenementen georganiseerd door vrijwilligers(organisaties).
Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland