Vrijwilligers

Overal in Baarn zetten vrijwilligers zich in voor anderen. Bijvoorbeeld in de sport, muziek en cultuur, zorg en welzijn, jeugdactiviteiten en groen. Deze mensen moeten we koesteren, zij vormen het cement van de Baarnse samenleving.

Vrijwilligers verdienen steun en ruimte om hun werk te doen. Ook vinden we het belangrijk om de rol van vrijwilligers(organisaties) te erkennen en waardering te blijven geven. Wij willen dat vrijwilligers(organisaties) de gemeente als partner ervaren wanneer zij bijvoorbeeld een evenement organiseren.

Onze keuzes

  • Vrijwilligers(organisaties) houden de steun van het vrijwilligerssteunpunt middels scholing, advies en bemiddeling.
  • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijft gratis voor alle vrijwilligers, zodat de kosten van deze verklaring geen belemmering zijn voor vrijwilligers(organisaties) bij het bewaken van de integriteit.
  • De jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijs behouden we en we laten in en buiten Baarn zien dat we trots zijn op onze vrijwilligers(organisaties).
  • We stimuleren vrijwilligersorganisaties om deel te nemen aan de jaarlijkse landelijke vrijwilligersinzet NLdoet en we stimuleren inwoners om daaraan deel te nemen. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld.