Vertrouwen in de gemeente

De gemeente is er voor haar inwoners. De vragen van onze inwoners staan centraal. Daarbij moet de gemeente inwoners helpen om op een snelle, duidelijke en begrijpelijke manier antwoord te krijgen op hun vraag.

De gemeente communiceert op een begrijpelijke manier met haar inwoners en op een manier die past bij de inwoner. Dit kan per brief, email of sociale media zijn. Elke vraag van een inwoner verdient een antwoord, op welke manier deze ook gesteld wordt.

We vinden het belangrijk dat inwoners duidelijkheid hebben over de doorlooptijd van vragen, aanvragen (van bijvoorbeeld vergunningen) en klachten. Inwoners moeten binnen een week duidelijkheid hebben over de termijn waarop hun vraag/verzoek beantwoord kan worden. Inwoners worden op de hoogte gehouden van de voortgang van hun aangevraagde vergunning, daarbij is het duidelijk bij wie op een bepaald moment de aanvraag in behandeling is. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Indien een inwoner het gevoel heeft dat zijn klacht niet serieus genomen wordt, dan kan zij/hij naar de nationale ombudsman stappen.

De gemeentelijke organisatie moet een prettige en uitdagende organisatie zijn om te werken. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat ze de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij moet de gemeente Baarn realistisch zijn in het feit dat medewerkers soms sneller doorgroeien dan er doorgroei kansen in de organisatie zijn. Hier ligt een kans voor Baarn als ‘opleidingsorganisatie’.

Onze keuzes

  • De gemeente communiceert op begrijpelijke wijze met inwoners.
  • De gemeente onderzoekt regelmatig hoe haar communicatie wordt ervaren en verbetert waar nodig.
  • Inwoners worden geïnformeerd als hun vraag of verzoek niet tijdig beantwoord kan worden.
  • Als inwoners vragen om een persoonlijk gesprek komen ambtenaren daaraan tegemoet.
  • Afspraken met burgers worden altijd in goed overleg en zo nodig buiten kantoortijden gemaakt.
  • De gemeente is telefonisch, fysiek, per email en via de sociale media bereikbaar en reageert altijd.
  • De gemeente is een goede werkgever waar medewerkers de vrijheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen op hun vakgebied.
  • We voegen in de komende periode twee beschutte werkplekken toe in de gemeentelijke organisatie of bij verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen (dienst van een aantal gemeenten gezamenlijk).
  • We werken regionaal samen voor zover het de inwoners van Baarn ten goede komt.
  • Bij de afweging van een ambtelijke fusie staat de toekomstige bestendigheid en bereikbaarheid van de lokale dienstverlening aan onze inwoners voorop.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je? Mijn naam is Mark Eijbaard. Samen met mijn vrouw Carola en zoon Tijmen woon ik in Baarn. Sinds juni 2022 ben ik met veel plezier wethouder in ons prachtige dorp. Waar word je opgetogen van? De kleine dingen in het leven. Ik kan enorm genieten van een rondje op de fiets met

Meer over Mark Eijbaard