Sport

Sport verbindt, houdt mensen fit en is belangrijk in de preventie van gezondheidsproblemen. Onze gemeente kent een breed aanbod van sporten. We vinden het belangrijk dat dit brede aanbod in stand blijft. De afgelopen jaren zijn sportclubs gesteund bij het opleiden van trainers. We blijven dit van toegevoegde waarde vinden en willen dit de komende jaren blijven ondersteunen.

Onze keuzes

  • Voor elke vereniging is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde bestuurders zijn. We willen het mogelijk maken om kennis te delen binnen het Baarnse verenigingsleven. De gemeente heeft hierin wat ons betreft een faciliterende en stimulerende rol.
  • Om sportaccommodaties te onderhouden willen we multifunctioneel gebruik blijven toestaan. Daarbij kunnen feestavonden op kleine schaal worden toegestaan, maar sportkantines zijn wat ons betreft geen uitgaansgelegenheden.
  • Sportverenigingen hebben wat ons betreft een voorbeeldfunctie wat betreft het gebruik en schenken van alcoholische dranken en het creëren van een rookvrije omgeving.
  • Sporten is belangrijk om vitaal te blijven. We vinden het belangrijk dat initiatieven, zoals het beweegprogramma “GALM”, voor iedereen bereikbaar blijven de komende jaren.
  • Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn; we verhogen de grens van het declaratiefonds naar 130% van het minimumloon, zodat kinderen van ouders met een smalle beurs de sport van hun keuze kunnen beoefenen.
  • We stimuleren het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties; leegstand en het niet-gebruik (van bijvoorbeeld “Sportpark ter Eem”) beperken we zoveel mogelijk.
  • We stimuleren samenwerking tussen de bestaande organisaties, opdat deskundigheid wordt gedeeld en overgedragen.
  • We behouden de subsidie voor opleidingen van jeugdtrainers en bestuurders.
  • We willen de succesvolle activiteiten “GALM” en “Sociaal Vitaal” behouden, zodat we ouderen ook op hogere leeftijd stimuleren om te blijven bewegen.
  • We willen samen met de sportverenigingen bewerkstelligen dat het parkeren tijdens sporttijden verbetert, door zoveel mogelijk leden op de fiets te laten komen.
Priscilla Patrick

Priscilla Patrick

Wie ben je? Ik ben Priscilla Patrick en ben bijna 54 jaar 😊. Ik ben geboren in Bussum en met mijn 6e jaar naar Baarn gekomen. Vanaf 1993 heb ik 10 jaar doorgebracht in Duitsland, Amerika en Engeland en ben weer veilig in 2003 naar Baarn teruggekomen. Ik werk als Managementassistent voor Belastingen (Waternet), vertegenwoordig

Meer over Priscilla Patrick