Jeugd

Jongeren willen we de ruimte (blijven) geven om elkaar te ontmoeten. Op een veilige plek, waar zij zichzelf prettig voelen, maar ook anderen geen overlast bezorgen. Onze inzet hiervoor in de afgelopen jaren zetten we door.

We willen werken aan de verbetering van de aansluiting tussen preventie en jeugdhulp. We vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van ondersteuning moeten zijn. Speciale aandacht geven we aan de groep 18-jarigen die voorheen jeugdzorg kregen. Voor hen is de overgang naar volwassenheid niet vanzelfsprekend en jongeren die dat nodig hebben ondersteunen we.

We blijven jongeren de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en steunen initiatieven daarvoor. We zorgen voor meer en gunstig gelegen ontmoetingsplekken, in samenspraak met jongeren.

Onze keuzes

  • Op alle leeftijden worden achterstanden tijdig gesignaleerd en bestreden.
  • Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal om aan vroegsignalering te doen. We faciliteren dit als gemeente.
  • We kiezen ervoor om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg, bij hun 18de verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of blijvende zorg en ondersteuning (zo nodig tot het 23ste jaar). We maken hierbij gebruik van de ervaringen uit de experimenten die in de afgelopen periode bij andere gemeenten hebben plaatsgevonden.
  • Ook in de jeugdzorg zetten we in op één gezin, één plan en één regisseur.
  • We willen een verkoopverbod van lachgas in de gemeente Baarn.
  • We behouden minimaal het huidige jeugdhonk bij SV Baarn. Bij voldoende animo willen we een meer vaste plek voor de jongeren, bijvoorbeeld op een locatie van Welzijn Baarn of samen met Lokaal-O.
Priscilla Patrick

Priscilla Patrick

Wie ben je? Ik ben Priscilla Patrick en ben bijna 54 jaar 😊. Ik ben geboren in Bussum en met mijn 6e jaar naar Baarn gekomen. Vanaf 1993 heb ik 10 jaar doorgebracht in Duitsland, Amerika en Engeland en ben weer veilig in 2003 naar Baarn teruggekomen. Ik werk als Managementassistent voor Belastingen (Waternet), vertegenwoordig

Meer over Priscilla Patrick