Duurzaamheid en natuur

Duurzaamheid is voor ons belangrijk. De klimaatverandering, toename aan regenwater, CO2-uitstoot en de afname van biodiversiteit baren ons zorgen. We willen dat Baarn een bijdrage levert aan de verduurzaming van onze gemeente en ons land. We richten ons op duurzame projecten die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de lokale werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden betrokken bij de uitvoering.

Wat willen we bereiken:

 • We maken ons sterk voor actieve naleving van de maatregelen uit het Baarnse Klimaatakkoord waarin de ambitie centraal staat om in 2030 een duurzame en zoveel mogelijk klimaatneutrale gemeente te zijn. Onder meer betekent dit:
  • We stimuleren en faciliteren het plaatsen van zonnepanelen op basisscholen, andere openbare gebouwen en privédaken.
  • We werken volgens een ambitieus plan om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.
  • De duurzaamheidseisen voor bouwinitiatieven worden aangescherpt, waar 100% elektrische woningen zonder gasaansluiting onderdeel van uitmaken.
  • We reserveren een specifiek deel van zonnecollectoren voor mensen met een kleine beurs, zodat iedereen kan bijdragen aan verduurzaming van Baarn.
  • We ondersteunen het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s voor particulieren en bedrijven.
  • We spannen ons in om bestaande woningen te renoveren tot zogenaamde Nul-op-de-Meter-woningen: woningen waarbij net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt.
 • We genereren, stimuleren en ondersteunen overige duurzame initiatieven die Baarn groen en schoon houden, zoals Operatie Steenbreek.
 • Baarn en haar omliggende kernen zijn een grote toeristische trekpleister. We willen dit versterken en verduurzamen door te zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen, in samenspraak met natuurorganisaties, landgoedeigenaren en de provincie.
 • We willen in Baarn vuurwerkvrije zones creëren.
 • We willen het oplaten van ballonnen bij evenementen in Baarn verbieden, aangezien deze ballonnen een zware belasting vormen voor dier en milieu.
 • Bestrijding van ongedierte en onkruid en onderhoud van het openbare groen gebeurt zonder gif.
 • De natuur en biodiversiteit in Baarn blijft evenwichtig en gezond. We maken een actieplan, waar we inwoners bij betrekken.
 • Verstening en gebruik van gif op privéterrein bestrijden we.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

 • Aansluiting van Baarn bij de Operatie Steenbreek, om samen met inwoners te zorgen voor meer groen en minder steen. Dit is van belang om regenwater beter te kunnen opvangen en het is beter voor het milieu en de biodiversiteit.
 • Invoering van het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ van afval gesteund. Het voorkomen en scheiden van afval worden daarmee gestimuleerd zodat er zo min mogelijk restafval is.
 • Gezorgd (met andere partijen samen) voor een bomenfonds, waardoor bij kap door de gemeente altijd nieuwe bomen aangeplant worden.
 • De totstandkoming van het Baarns Klimaatakkoord (initiatief van Energiek Baarn) gesteund. Inwoners, bedrijven en gemeente werken hierin samen aan een klimaatneutraal Baarn.
Sandra Bruijstens

Sandra Bruijstens

Wie ben je: Geboren en getogen in Amsterdam en na wat omzwervingen in 2014 mijn thuis gevonden in de Baarnse schilderswijk. Ik werk als directiesecretaresse bij een landelijke hulporganisatie in Utrecht. Als wandelfreak vaak te vinden in de prachtige bossen en poldergebieden in de omgeving. Wordt opgetogen van: Baarnaars hebben echt liefde voor het mooie dorp

Meer over Sandra Bruijstens