Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Baarn gaat het onder andere om de bibliotheek, het theater, muziekonderwijs, cultuureducatie, ateliers en kunst(tentoonstellingen). Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Het voortbestaan van RTV Baarn vinden wij van groot belang voor de nieuwsgaring en voor de binding in de gemeente.

We stimuleren nieuwe ontwikkelingen en samenwerking tussen organisaties. In het bijzonder initiatieven die de betrokkenheid en belangstelling van jongeren bij cultuur versterken.

Wat willen we bereiken:

  • We ondersteunen de verdere ontwikkeling van de plannen van de Speeldoos, de bibliotheek en de Volksuniversiteit voor gezamenlijke huisvesting en samenwerking, waarbij ook andere organisaties betrokken zijn.
  • We blijven RTV Baarn financieel steunen en steunen ook de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking van omroepen.
  • Samenwerking tussen culturele voorzieningen en onderwijs stimuleren we.
  • Cultureel Erfgoed behouden we voor volgende generaties.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

  • We steunden de plannen van de Speeldoos, de bibliotheek en de Volksuniversiteit om samenwerking te verkennen.
  • We hebben cultuur bereikbaar gehouden voor personen met een beperkt inkomen door het oprekken van de inkomensgrens van het declaratiefonds.
  • We hebben het tot stand brengen van beleid Cultureel Erfgoed gesteund.
Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je: Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de componistenbuurt, gehuwd met Anita, werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid geweest en sinds 2014 steunfractielid. Wordt opgetogen van: alle vrijwilligers in Baarn, zij zijn de smeerolie voor de maatschappij. Zonder hen staat het sociaal, cultureel

Meer over Ton van der Linden