Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Baarn gaat het onder andere om de bibliotheek, het theater, muziekonderwijs, cultuureducatie, ateliers en kunst(tentoonstellingen). Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

Onze keuzes

  • We vinden het belangrijk dat Lokaal-O, Frontaalkunst en de Weggeefwinkel een vaste plek heeft in onze gemeente. Als dit niet kan op de huidige locatie, zoeken we een andere geschikte plek, bij voorkeur, in het centrum.
  • De locatie Hoofdstraat wordt ingericht als een buurtkamer waar mensen welkom zijn voor een gesprek en een kop koffie en waar plek is voor diverse culture en/of maatschappelijke organisaties.
  • We verhogen de ondergrens van het declaratiefonds naar 130% van het minimumloon, om zo culturele activiteiten voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar te maken.
  • We ondersteunen een rijk en sociaal cultureel leven en ondersteunen verenigingen en organisaties bij hun initiatieven.
Ton van der Linden

Ton van der Linden

Wie ben je? Mijn naam is Ton van der Linden. Ik ben in 1951 geboren in Amsterdam en sinds 1982 woonachtig in de Componistenbuurt, gehuwd met Anita, was voorheen werkzaam als controller in een handelsonderneming, van 2006 tot 2014 raadslid en van 2014 tot 2022 steunfractielid. Een jaar geleden dacht ik voorgoed afscheid te hebben

Meer over Ton van der Linden