Door De redactie op 29 december 2011

Wensen Baarnaars in PvdA-kerstboom

Op 17 december vond een actie plaats in de Laanstraat waarbij we Baarnaars vroegen om  hun wens voor Baarn in de boom te hangen. Op 22 december werd de kerstboom tijdens de jaarlijkse kerstborrel nog verder gevuld. De wensen zijn grofweg in te delen in 5 onderwerpen: wonen, centrum/ Laanplein, verkeer, vrije tijd (cultuur en sport) en meer algemene wensen

Wonen
Op het gebied van wonen werd door een aantal mensen gewenst dat er meer goedkope woningen en meer woningen voor jongeren/ starters worden gebouwd. Eén wenser wilde juist meer seniorenwoningen met twee slaapkamers.

Centrum/ Laanplein
Veel Baarnaars die op 17 december hun wens ophingen maken zich zorgen over het centrum. Over het behoud van het winkelaanbod, voldoende parkeerruimte en het Laanplein. Onder de wensers zijn opvallend veel tegenstanders van het plan voor het Laanplein.

Verkeer
Een aantal mensen wenste dat op specifieke kruispunten beter zal worden.

Vrije tijd
Baarnaars willen graag het vrijetijdsaanbod behouden. Sport moet niet te duur worden en de Speeldoos moet blijven. Eén wens ging over het in stand houden van het schoolzwemmen.

Algemeen
De algemene wensen zijn zo verschillend dat we er een aantal uitgehaald hebben. ‘Veel liefde voor elkaar’, ‘Dat er minder geklaagd wordt’, ‘Dat de PvdA de grootste partij wordt in Baarn’ en ‘Laat de landelijke bezuinigingen geen consequenties hebben voor Baarn. Maar de mooiste is wel: ‘Dat ik profvoetballer wordt’.

Een volledig overzicht van de wensen vindt u hieronder. We horen graag van u wat we volgens u zouden moeten doen n.a.v. de ingediende wensen en nodigen u van harte uit te reageren via bestuur@pvdabaarn.nl.