Door Anne Slingerland op 2 november 2014

Voltallige gemeenteraad wil ‘vinger aan de pols’ zorg

Alle partijen in de Baarnse gemeenteraad willen een vinger aan de pols houden bij de uitvoering van de nieuwe taken door de gemeente. De PvdA heeft samen met de andere partijen in de gemeenteraad een amendement ingediend waarmee dit geregeld wordt.

Vanaf 2015 moeten inwoners voor (jeugd)zorg bij de gemeente zijn. De verordeningen die bepalen hoe de gemeente deze taken uit gaat voeren waren woensdag 29 oktober aan de orde in de gemeenteraad.  De raad wil dat het college eens per twee maanden verslag doet van de ontwikkelingen in het sociale domein en de manier waarop het beleid uitwerkt voor inwoners. Daarnaast wil de raad afspraken maken met het college over de evaluatie van het beleid om dit zo nodig te kunnen wijzigen.

Het is voor inwoners van heel groot belang dat hun zorg goed geregeld is. Dat deze taken nu vanuit de eigen gemeente georganiseerd gaan worden biedt kansen, maar er zijn ook uitdagingen. 2015 is een overgangsjaar waarin veel lopende afspraken nog blijven bestaan en gemeenten als het ware ‘proef draaien’. Door regelmatig bijgepraat te worden over wat in de voorliggende drie maanden gespeeld heeft, wat er in de planning zit en welke zorgen er zijn, wil de raad op tijd kunnen bijsturen. De WMO raad liet eerder deze maand in een advies aan het college ook  weten het van belang te vinden dat toetsing van het beleid plaatsvindt door de gemeenteraad.

 

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland