Door Anne Slingerland op 2 juni 2014

PvdA wil weten of gemeente voorbereid is op verantwoordelijkheid kindermishandeling

Als Partij van de Arbeid vinden we het belangrijk  dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek van de kinderombudsman blijkt dat met gemeentelijk beleid om kindermishandeling te voorkomen nog te weinig kinderen en ouders bereikt worden. Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de totale aanpak van kindermishandeling (nu alleen voor preventie). We hebben als PvdA daarom vragen gesteld over het huidige beleid en de voorbereidingen op de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeente.

Op 21 mei j.l. publiceerde de kinderombudsman het onderzoeksrapport ‘Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid‘.  Uit het rapport blijkt dat driekwart van de ondervraagde gemeenten beleid op papier heeft staan, maar uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeente zijn, risicogroepen zijn onvoldoende in beeld zijn en 75% van de gemeenten monitor de inzet van preventieprogramma’s en de effecten daarvan niet.

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Uit de Nationale Prevalentie Studie (NPM) Kindermishandeling door TNO blijkt dat naar schatting 34 op 1000 kinderen te maken heeft gehad met mishandeling. We mogen er vanuit gaan dat ook in Baarn kinderen wonen die mishandeld zijn/ worden.

Als PvdA hechten we er veel waarde aan dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Daar hoort wat ons betreft bij dat kindermishandeling zoveel mogelijk voorkomen wordt en dat kinderen waar nodig beschermd worden.
De fractie van de PvdA wordt graag geïnformeerd door het college over de preventie van kindermishandeling in onze gemeente. In het bijzonder vanwege de aanstaande verantwoordelijkheid van de gemeente t.a.v. situaties waarin sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Is het college bekend met het rapport ‘Preventie van Kindermishandeling in gemeenten’  van de kinderombudsman?

2. Verondersteld mag worden dat in Baarn sprake is van kindermishandeling, gezien de cijfers uit de NPM. Wij vragen ons af of bij het college bekend is om hoeveel mishandelde kinderen het in Baarn gaat en in hoeveel gezinnen sprake is van (een risico van) kindermishandeling?

3. Welk beleid is er in Baarn t.a.v. preventie en wordt gemonitord wat deze preventie oplevert?

4. Zijn er extra preventieprogramma’s of andere maatregelen noodzakelijk ter voorbereiding op de verantwoordelijkheid die de gemeente krijgt voor de jeugdzorg en voor de hulp aan deze gezinnen? Worden hiervoor al voorbereidingen getroffen en zo ja, welke?

 

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland