PvdA Baarn wil vuurwerkvrije zones

Door Sandra Bruijstens op 14 december 2018

Wij vinden dat Oud en Nieuw voor iedereen een leuk feest moet zijn. Daarom hebben we deze week vragen gesteld aan het college van B en W om onderzoek te doen naar vuurwerkvrije zones in Baarn. Steeds meer gemeentes stellen vuurwerkvrije zones in, bijvoorbeeld rond zorginstellingen, kinderdagverblijven en hondenuitlaatplekken. Als PvdA willen we graag weten of dat voor Baarn ook een goede mogelijkheid is.

Om die reden hebben we het college gevraagd na te gaan of er in de Baarnse samenleving draagvlak is voor vuurwerkvrije zones rond Oud en Nieuw. We hebben het college ook gevraagd om bij inwoners de belangstelling te peilen voor een centraal georganiseerde vuurwerkshow tijdens Oud en Nieuw. Op die manier kunnen inwoners genieten van vuurwerk in zijn mooiste vorm, met een minimum aan overlast in de woongebieden.

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden hebben we het college ook dit gevraagd:

– Zoek uit welke proeven en handhaafbare maatregelen om overlast en schade door vuurwerk te beperken er in andere gemeenten al zijn genomen of ingevoerd gaan worden. Van die ‘best practices’ kunnen we leren.

– En: geef ons vóór 1 februari 2019 een overzicht van het aantal meldingen van overlast en materiële en immateriële schade door vuurwerk, veroorzaakt in de maand december 2018 en de eerste dagen van januari 2019. Met die gegevens op zak kunnen we de voor- en nadelen van verschillende vormen van vuurwerk nog beter wegen.

Een aanpassing van de wet maakt het vanaf 2019 voor gemeenten overigens makkelijker om vuurwerkvrije zones aan te wijzen of een gemeente zelfs geheel vuurwerkvrij te maken. Deze ontwikkelingen zijn voor ons een extra aanleiding voor de PvdA om het onderwerp vuurwerk in Baarn weer op de agenda te zetten.

Op woensdag 19 december behandelt de gemeenteraad onze vragen in de Besluitraad. Wees welkom om daarbij aanwezig te zijn of om mee te kijken viahttps://baarn.raadsinformatie.nl/live.

Sandra Bruijstens

Sandra Bruijstens

Wie ben je: Geboren en getogen in Amsterdam en na wat omzwervingen in 2014 mijn thuis gevonden in de Baarnse schilderswijk. Ik werk als directiesecretaresse bij een landelijke hulporganisatie in Utrecht. Als wandelfreak vaak te vinden in de prachtige bossen en poldergebieden in de omgeving. Wordt opgetogen van: Baarnaars hebben echt liefde voor het mooie dorp

Meer over Sandra Bruijstens