Door op 9 november 2013

Mantelzorgers in Baarn blijven steunen

Vandaag was ik bij een lunch georganiseerd door het steunpunt voor mantelzorgers  in Baarn. Ik sprak daar onder meer met een echtgenote van een dementerende man. Zij zorgt dagelijks voor haar man en vindt dit haar plicht. Dat neemt niet weg, dat het haar zwaar valt en een grote lichamelijke en geestelijke belasting is.

Voor veel mantelzorgers is de zorg aan een naaste vanzelfsprekend. Ze passen hun leven erop aan en nemen hun verantwoordelijkheid. Soms ten koste van hun eigen activiteiten en interesses. Wanneer de zorg teveel van hen vraagt kunnen mantelzorgers overbelast raken.

Ik ben heel blij dat we in Baarn het steunpunt mantelzorg hebben. Zij ondersteunen mantelzorgers door bijvoorbeeld informatie, advies, ondersteuning en cursussen. Ook kan het steunpunt respijtzorg organiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwilliger die af en toe even de zorg overneemt, zodat de mantelzorger wat tijd voor zichzelf heeft.

De verwachting is dat in de komende jaren een groter deel van de zorg op de schouders van mantelzorgers terecht komt. Als PvdA Baarn willen wij de steun aan deze mensen dan ook zeker behouden. We vinden het belangrijk dat mantelzorgondersteuners (met hulp van vrijwilligers) mantelzorgers opzoeken en helpen met praktische oplossingen. Waar mogelijk willen we ook dat mantelzorgers ontlast worden door bijvoorbeeld bij re-integratieverplichtingen rekening te houden met mantelzorgtaken.

De mevrouw die ik bij de lunch sprak is heel blij met de aandacht van het steunpunt voor de mantelzorgers.

De mantelzorgers en het steunpunt mantelzorg dank ik hartelijk voor deze bijzondere lunch. De broodjes waren lekker, maar de persoonlijke verhalen maakten nog veel meer indruk. Zeker voor herhaling vatbaar en als politicus een goede gelegenheid om te horen wat er onder mantelzorgers in Baarn leeft.

Wilt u een mantelzorger helpen? Meld u dan aan bij het steunpunt mantelzorg.