Door De redactie op 1 juli 2015

Kwetsbare inwoners blijven ook na verandering huishoudelijke hulp in beeld

Op initiatief van de Partij van de Arbeid werd afgelopen woensdag door de gemeenteraad een aanpassing op het plan voor de Huishoudelijke Hulp vanaf 2016 aangenomen.  Doel  is dat kwetsbare inwoners in beeld blijven en mogelijke problemen tijdig gesignaleerd en opgelost kunnen worden nu de gemeente vanaf 2016 niet meer altijd tussenschakel is bij het regelen van huishoudelijke hulp. Inwoners die huishoudelijke hulp 1 (meest eenvoudige vorm) nodig hebben, kunnen daar vanaf 2016 zelf afspraken over maken met aanbieders van deze hulp.

Aan de orde was op 1 juli het voorstel om huishoudelijke hulp 1 vanaf 2016 (deels) om te vormen. Aanleiding daarvoor is de beperking van het budget dat voor deze hulp beschikbaar is. De raad ging niet over één nacht ijs. Een week eerder werd ook al over dit onderwerp vergaderd. Er kon toen geen besluit genomen worden omdat er teveel onduidelijkheden waren over de consequenties van de te maken keuzes. Wij deden toen in eerste instantie met vrijwel alle partijen het voorstel om de uitvoering van het besluit een jaar uit te stellen. Er bleek toen dat dat tot ongeveer €400.000,- extra kosten zou leiden. Ook waren er nog onduidelijkheden over de consequenties van de omvorming van de hulp voor de inwoners die deze hulp krijgen.

Het amendement in de extra vergadering op 1 juli werd door de PvdA ingediend samen met D66, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP. Groen Links en de BOP dienden ook beide amendementen in Die konden echter niet op de steun van een meerderheid rekenen en werden daarom niet aangenomen.

Raadslid Anne Slingerland: ‘Met inwoners die huishoudelijke hulp 1 nodig hebben wordt ook na 1 januari 2016  een gesprek gevoerd, zodat duidelijk kan worden of er mogelijk meer problemen zijn in de thuissituatie. Ook wordt getoetst of het betalen (van de eigen bijdrage) niet tot problemen leidt.’

In andere gemeenten werden eerde ook dergelijke besluiten genomen en op sommige plekken leidde dat tot klachten en juridische procedures. Met het aangenomen amendement heeft het college ook de opdracht gekregen de ontwikkelingen in andere gemeenten nauwlettend te volgen en de raad daarvan op de hoogte te houden.

Luister hier het interview terug dat Anne gaf aan RTV Baarn bij de Marc & Ivo show.