Door Anne Slingerland op 22 april 2015

Een nieuwe rol, dezelfde idealen

Amper een jaar nadat we een coalitieakkoord sloten met D66, GroenLinks en de BOP, viel deze coalitie uit elkaar. We kunnen daar heel eerlijk over zijn, voor ons als PvdA-fractie was dat een grote teleurstelling. Een coalitie aangaan is een beetje als trouwen. Je begint eraan omdat je er vertouwen in hebt dat je er samen wat moois van kunt maken. Zo begonnen wij er vorig jaar aan. Vol goede voornemens. Voor een deel konden we die in het afgelopen jaar waar maken. Als fractie, maar zeker ook door de inzet van onze wethouder.

Dat D66 het vertrouwen opzegde in de coalitie was voor ons een onaangename verrassing. Ook waren we boos. De emoties in de Baarnse gemeentepolitiek liepen in de afgelopen maanden soms hoog op. We hebben ons ook geschaamd. De manier waarop we ons als gemeenteraadsleden in de afgelopen maanden hebben gedragen verdient geen schoonheidsprijs. Het geruzie via sociale media, in de krant en in de raadzaal heeft het vertrouwen van inwoners in de politiek niet vergroot.

Toen duidelijk werd dat er een nieuwe coalitie gevormd ging worden onder leiding van de VVD hebben wij als PvdA-fractie de keuze gemaakt om niet verder mee te doen aan het gehakketak.

Komende woensdag nemen we afscheid van de twee nog zittende wethouders Margreet Breukelaar en Peter Blokker. Zij hebben in het afgelopen jaar goed werk verricht. Ook in de weken als demissionaire wethouders hebben ze hun verantwoordelijkheid genomen. We zijn trots op ze. Het is een bittere pil dat juist zij nu moeten vertrekken.

Donderdag wordt over het coalitieakkoord en het nieuwe college gestemd. De heren Erwin Jansma, Theo Stroo, Jan Baerends en André van Roshum worden naar verwachting benoemd als de nieuwe wethouders. Ook zij staan nu klaar met goede voornemens en het vertrouwen dat zij er iets moois van kunnen maken.

De partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie/SGP hebben een akkoord gesloten waarin grotendeels het beleid van de vorige coalitie wordt voortgezet. Dat is mooi. Natuurlijk hebben we ook kritische kanttekeningen. Die bewaren we voor het debat over het akkoord donderdag in de raadszaal.

Voor ons breekt deze week een nieuwe periode aan. We gaan de oppositie in. Onze idealen zijn onveranderd en we blijven ons er ook vanuit deze nieuwe positie hard voor maken. Voor een sterk en sociaal Baarn, een gemeente waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente samenwerken, zodat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Wij wensen de nieuwe coalitie veel succes. We zullen scherp, kritisch en constructief oppositie voeren. We werken graag samen waar we elkaar vinden en het college kan van onze kant ook voorstellen verwachten. In het belang van Baarn hopen we dat de nieuwe coalitie een sterk huwelijk blijkt te zijn. Onze collega-raadsleden roepen we op om ons gezamenlijk in te zetten om het enigszins beschadigde vertrouwen in de Baarnse politiek te herstellen.

Namens de PvdA-fractie

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland