Door Anne Slingerland op 18 juni 2012

Baarn pleit voor steun vrijwilligers in verkiezingsprogramma PvdA

De afdeling Baarn is van mening dat meer nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen moet staan dat vrijwilligers(organisaties) kunnen rekenen op steun vanuit de overheid. Zeker in een tijd waarin steeds meer naar vrijwilligers wordt gekeken voor het overnemen van voorheen gesubsidieerde taken.

Op 30 juni vindt het partijcongres plaats waar het verkiezingsprogramma vastgesteld wordt. Afdelingen kunnen tot die tijd amendementen op het programma indienen. Op 30 juni wordt over de amendementen gestemd. Op die dag wordt ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen vastgesteld.

De afdeling Baarn vraagt het congres om aan verschillende hoofdstukken (over zorg en cultuur/ sport) toe te voegen dat de PvdA voor steun van de overheid aan vrijwilligers(organisaties) is. Vrijwilligersorganisaties moeten bijvoorbeeld kunnen rekenen op steun bij het bekend maken van vacatures, vinden van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering, delen van kennis en de inzet van bijzondere groepen vrijwilligers (denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk stage, uitkeringsgerichtigden of mensen met een beperking). Taken die in Baarn worden uitgevoerd door het steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn van Stichting Welzijn Baarn.

Wilt u tijdens het congres volgen hoe het verder gaat met het amendement uit Baarn? Volg ons dan op twitter: @pvdabaarn

* Voor het opstellen van het amendement is gebruik gemaakt van informatie van de Vereniging NOV

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland