21 april 2013, Gemeentehuis, C9 | Gemeentehuis, C9

Fractievergadering

Wilt u een fractievergadering bijwonen, om iets met de fractie van de Partij van de Arbeid te bespreken? Neem dan contact op met onze fractievoorzitter: Peter Blokker.