20 januari 2015, om 22:30 | Conferentiecentrum Drakenburg

De Lokale Denktank

Dit is een besloten bijeenkomst, alleen voor genodigden.