28 december 2013

Canvasactie

De PvdA zal weer gaan canvassen. Van deur-tot-deur vragen we Baarnaars naar hun mening.