Eenzaamheid

In 2019 signaleerden wij dat de eenzaamheidscijfers onder ouderen - maar ook onder jongeren - in Baarn een van de hoogste in Nederland waren. Wij vonden het pijnlijk en onacceptabel dat een grote groep inwoners zo worstelde met het gemis van waardevolle sociale contacten en geen verbinding meer voelde met de leefomgeving.

Op ons initiatief lanceerde de gemeente een meerjarig actieplan om eenzaamheid aan te pakken. De Coalitie Een tegen Eenzaamheid Baarn is inmiddels een begrip in onze gemeente. De aanpak van eenzaamheid vergt een lange adem, het is dus zaak om dit onderwerp in de haarvaten van het sociaal beleid te krijgen en te houden.

Onze keuzes

  • Eenzaamheid is geen ziekte, maar soms is (professionele) ondersteuning nodig om mensen weerbaarder te maken en weer bij de maatschappij te betrekken. De gemeente zet daarom als regisseur de brede aanpak met de Coalitie Een tegen Eenzaamheid voortvarend voort.
  • Stichting Welzijn Baarn blijft de partij om in de gemeente Baarn deze aanpak vorm te geven.
  • Betekenisvol zijn is een aantoonbare oplossing voor gevoelens van eenzaamheid. De gemeente zorgt daarom voor een breed aanbod van vrijwilligerswerk en waardeert de inzet van onze vrijwilligers.
Privé: Sandra Bruijstens

Privé: Sandra Bruijstens

Wie ben je? Sandra Bruijstens, in maart 2018 gestart als steunfractielid voor de PvdA Baarn en sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ben ik raadslid en fractievoorzitter. In het dagelijks leven management assistent. Buiten kantoortijden regelmatig wandelend te vinden in de Baarnse natuurgebieden. Daar is het de laatste tijd wel veel te druk. Een betere balans

Meer over Privé: Sandra Bruijstens