Economie

We vinden het belangrijk dat er een goed economisch klimaat is voor bestaande ondernemers. Waar mogelijk helpen we hen aan geschikte ruimte voor de uitvoering van hun onderneming. We nemen daarbij in ogenschouw dat er een goede balans moet zijn tussen de behoefte aan woningen, ruimte voor natuur en recreatie en bedrijvigheid.

Dat betekent ook dat we keuzes moeten maken binnen onze mogelijkheden. We zien daarbij Baarn primair als een dorp voor wonen.

Een levendig centrum is belangrijk voor inwoners en voor de kansen van ondernemers en de leefbaarheid van ons dorp. We zien dat evenementen als het Sinterklaasfeest, Vorstelijk Proeven en Koningsdag een positieve uitwerking hebben op de aantrekkelijkheid van het centrum. De komende jaren moet de focus liggen op het omzetten van incidentele bezoekersactiviteiten naar een meer constante bezoekersstroom, zodat ook de aantrekkelijkheid voor winkelketens en ondernemers groeit. Het uiteindelijke doel is dat inwoners en bezoekers zich nog meer aangetrokken voelen tot het centrum. Onderdeel hiervan is wat ons betreft het compacter maken van het actieve winkelgebied, zodat dit overzichtelijker wordt.

De gemeente is in onze optiek aanjager en kan in voorkomende gevallen als projectleider dienen. De verantwoordelijkheid voor een attractief centrum ligt wat ons betreft bij zowel de gemeente, winkeliers als inwoners. Met elkaar maken we het centrum van Baarn. Daarbij moet de gemeente Baarn haar vergunningentraject verbeteren, zodat initiatiefnemers niet voortijdig afhaken bij het organiseren van een evenement. We moeten organisatoren van evenementen niet vermoeien met lastige, complexe trajecten, maar initiatiefnemers helpen en ondersteunen tijdens het vergunningentraject.

De kern van Lage Vuursche gaat soms gebukt onder grote drukte door evenementen. Deze mogen wat ons betreft nooit ten koste gaan van het woongenot van de inwoners van Lage Vuursche. Organisatoren van activiteiten in Lage Vuursche zullen hier rekening mee moeten houden.

Onze keuzes

  • We willen organisatoren van evenementen ondersteunen door eenvoudige, duidelijke en tijdige verlening van evenementenvergunningen.
  • We blijven winkeliers en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de attractiviteit van het winkelgebied. Dit geldt voor het winkelgebied rond de Laanstraat, het winkelgebied rond de Reigerstraat, Professor Krabbelaan en de Noordschil.
  • De Laanstraat is ons primaire winkelgebied. De primaire inspanning is hierop gefocust.
  • We ondersteunen activiteiten die tot doel hebben om bezoekers van Paleis Soestdijk, Groeneveld en de Noordschil ook het centrum van Baarn te laten bezoeken met aandacht voor de daarvoor benodigde (parkeer) voorzieningen.
  • Bij activiteiten in Lage Vuursche moet er voldoende parkeergelegenheid zijn, organisatoren worden verplicht om bijvoorbeeld weilanden in de omgeving als parkeerterrein te gebruiken. Overlast door parkeren is onacceptabel.
  • Bij activiteiten in Lage Vuursche verzoeken we organisatoren om in overleg te gaan met de Contactcommissie Lage Vuursche (CCLV) en de verschillende landgoedeigenaren.
  • We ondersteunen ondernemers die behoefte hebben aan uitbreiding. De bestaande STEC-rapportage actualiseren we jaarlijks aan de bestaande behoefte. We zijn daarbij realisaties dat we beperkt de ruimte hebben om aan alle vragen (wonen, werken, recreëren) te kunnen voldoen.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je? Mijn naam is Mark Eijbaard. Samen met mijn vrouw Carola en zoon Tijmen woon ik in Baarn. Sinds juni 2022 ben ik met veel plezier wethouder in ons prachtige dorp. Waar word je opgetogen van? De kleine dingen in het leven. Ik kan enorm genieten van een rondje op de fiets met

Meer over Mark Eijbaard