Duurzaamheid en natuur

Een schone en duurzame koers is nodig. We maken ons sterk voor actieve naleving van de maatregelen uit het Baarnse Klimaatakkoord waarin de ambitie centraal staat om in 2030 een duurzame en zo klimaatneutraal mogelijke gemeente te zijn.

We behouden, beschermen en versterken het groen en de natuur in Baarn. Wij betrekken onze inwoners bij vergroening van de wijken en ondersteunen bij initiatieven van buurtbewoners.

We zien dat de recreatiedruk op onze gemeente toeneemt. Dit zorgt voor een onevenredige belasting van de natuur. Wekelijks worden onze bossen overlopen door mountainbikers die zich niet altijd aan de regels houden.

We moeten de kwetsbare natuur in onze gemeente beschermen en waar nodig versterken. Daarbij zien we ook een belangrijke rol voor de diverse landgoedeigenaren en beheerders in onze gemeente. We willen kijken op welke manier we deze partijen kunnen ondersteunen om de natuur in onze gemeente op een duurzame manier te beschermen.

Onze keuzes

  • We stimuleren in onze gemeente wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer.
  • De distributie voor bedrijven, winkels en horeca in het centrum is in 2025 duurzaam en CO2-neutraal.
  • In de ‘oude’ bestemmingsplannen had de gemeente de mogelijkheid om te zorgen voor voldoende bescherming van het groen, natuur en de belangen van inwoners. In de Omgevingswet ligt de nadruk op de initiatiefnemers en het idee van ‘het moet toch kunnen tenzij’. Dit mag geen nadelige effecten hebben op ons groen en onze natuur.
  • Baarn blijft aangesloten bij Operatie Steenbreek: de tegels eruit en het groen erin. Om inwoners te helpen, stellen we containers voor de afvoer van tegels en grond voor een bepaalde periode per straat beschikbaar.
  • We willen in Baarn naar een circulaire economie. Daarom scheiden onze inwoners pmd , papier, gft en restafval.
  • Afval dat je niet produceert, hoef je niet weg te gooien. De gemeente stimuleert hergebruik, reparatie en delen van spullen.
  • Waar mogelijk verlagen we de recreatiedruk door mountainbikers, (race)fietsers en wandelaars en brengen we rustgebieden terug in de natuur.
  • We gaan in overleg met beheerders van landgoederen om te kijken op welke manier we de natuur in onze gemeente kunnen versterken en welke inspanning de gemeente hierbij kan leveren.
Privé: Sandra Bruijstens

Privé: Sandra Bruijstens

Wie ben je? Sandra Bruijstens, in maart 2018 gestart als steunfractielid voor de PvdA Baarn en sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ben ik raadslid en fractievoorzitter. In het dagelijks leven management assistent. Buiten kantoortijden regelmatig wandelend te vinden in de Baarnse natuurgebieden. Daar is het de laatste tijd wel veel te druk. Een betere balans

Meer over Privé: Sandra Bruijstens