Door Anne Slingerland op 5 december 2016

Uitnodiging voor Baarnse vrouwen met interesse in politiek

Slechts 3 van de 19 gemeenteraadsleden in Baarn zijn vrouw. Ik vind dat veel te weinig! Een diverse samenstelling van de gemeenteraad zorgt ervoor dat iedere inwoner zich vertegenwoordigd voelt. Bovendien weet ik zeker dat er in Baarn vrouwen wonen met interesse in de politiek en de kwaliteiten om politiek actief te worden.

Samen met de andere vrouwelijke Baarnse politici heb ik daarom het initiatief genomen voor een aantal bijeenkomsten speciaal gericht op vrouwen. We doen dat in de vorm van werkateliers op 16 en 30 januari en 13 februari 2017 vanaf 18.00 uur. Tijdens de drie werkateliers komen de volgende thema’s aan bod:

  • Taken en verantwoordelijkheid gemeenteraad
  • Wat betekent het raadslidmaatschap?
  • Hoe ziet de Baarnse politiek eruit?
  • Hoe breng je je boodschap overtuigend over op een manier die bij jou past?

Iedere avond is er vrouwelijk raadslid van de gemeenteraad van Baarn aanwezig. Wil je meer informatie? Neem dan contact met mij of één van de andere Baarnse vrouwelijke politici op.

Aanmelden voor de werkateliers kan tot 9 januari 2017 bij de griffier van de gemeente Baarn, Nelleke Both op het mailadres nelleke.both@baarn.nl

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland