Veiligheid

We willen dat iedereen zich binnen Baarn veilig voelt. Of het nu gaat om je veilig voelen in je woning en niet bang te hoeven zijn voor mogelijke inbrekers, of dat jongeren mogen hangen op een veilige ‘eigen plek’ in de wijk.

Wat willen we bereiken:

  • Het doen van aangifte maken we zo eenvoudig mogelijk. Heb je aangifte gedaan, dan word je op de hoogte gehouden van het verloop hiervan.
  • We gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen Baarn rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangesproken op je gedrag.
  • Overlast, intimidatie en criminaliteit van en door jongeren pakken we aan bij de bron. We spreken hun ouders aan op het gedrag van hun kinderen en begeleiden ze waar nodig. Ook op straat spreken we overlast gevende jongeren aan en stellen we ze verantwoordelijk voor de gevolgen van hun gedrag. Met de hulp van het onderwijs proberen we schooluitval te voorkomen, zodat de kans op overlast gevend gedrag afneemt.
  • We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste verantwoordelijkheid.
  • We tolereren uitgaansoverlast door lawaai en geweld niet. Politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en horeca treden hiertegen gezamenlijk op.
  • We sluiten aan bij landelijke of regionale campagnes, van bijvoorbeeld Politie, in het kader van veiligheid.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

  • We hebben het college gevraagd om de belemmeringen bij het doen van een aangifte weg te nemen.
  • We hebben het college gevraagd om met de bewoners van de Professorenbuurt in gesprek te gaan over de overlast die ervaren wordt.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard