Sport

Onze gemeente kent een breed aanbod van sporten. We vinden het belangrijk dat dit brede aanbod in stand blijft. De afgelopen jaren zijn sportclubs gesteund bij het opleiden van trainers. We blijven dit van toegevoegde waarde vinden en willen dit de komende jaren blijven ondersteunen.

Voor elke vereniging is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde bestuurders zijn. We willen het mogelijk maken om kennis te delen binnen het Baarnse verenigingsleven. De gemeente heeft hierin wat ons betreft een faciliterende en stimulerende rol.

Om sportaccommodaties te onderhouden willen we multifunctioneel gebruik blijven toe staan. Daarbij kunnen feestavonden op kleine schaal worden toegestaan, sportkantines zijn wat ons betreft geen uitgaansgelegenheden. Sportverenigingen hebben wat ons betreft een voorbeeldfunctie wat betreft het gebruik en schenken van alcoholische dranken.

Sporten is belangrijk om vitaal te blijven. We vinden het belangrijk dat initiatieven als het beweegprogramma GALM voor iedereen bereikbaar blijven de komende jaren.

Wat willen we bereiken:

  • Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn; het declaratiefonds houden we in stand, zodat kinderen van ouders met een smalle beurs de sport van hun keuze kunnen beoefenen.
  • We stimuleren het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties; leegstand en het niet-gebruik (van bijvoorbeeld sportpark ter Eem) beperken we zoveel mogelijk.
  • We stimuleren samenwerking tussen de bestaande organisaties, opdat deskundigheid wordt gedeeld en overgedragen.
  • We behouden de subsidie voor opleidingen van jeugdtrainers en bestuurders.
  • We willen de succesvolle activiteiten GALM en Sociaal Vitaal behouden, zodat ouderen ook op hogere leeftijd blijven bewegen.
  • We willen samen met de sportverenigingen bewerkstelligen dat het parkeren tijdens sporttijden verbetert, door bijvoorbeeld parkeren bij de Trits of op de Drie Eiken te stimuleren.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

  • We hebben het college gevraagd om clubs te helpen bij het uitvoeren van een goed en verstandig alcoholbeleid. Wij geloven dat samen optrekken meer voordelen heeft dan clubs enkel beboeten voor overtredingen.
  • We hebben het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent gedrag) gratis gemaakt voor vrijwilligers, waar ook sportverenigingen van profiteren.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard