Landgoed Pijnenburg

De fractie van de Partij van de Arbeid is overtuigd van de vele bezwaren van een theehuis op locatie Overbosch. Redenen hiervoor zijn enerzijds de verkeersveiligheid van de omliggende wegen, de landschappelijke en natuurwaarden van dit gebied en de grote weerstand onder de lokale bevolking. Anderzijds zijn wij van mening dat het huidige beleid van de provincie mogelijkheden biedt om opnieuw te onderhandelen over een meer gedragen locatie voor een economische drager als het theehuis.

tijdspad-ontwikkelingen-landgoed-pijnenburg-3

Ontwikkelingen in de tijd rondom het voorontwerpbestemmingsplan en het convenant