Gemeentebestuur en -organisatie

De gemeente is er voor haar inwoners. De vragen van onze inwoners staan centraal. Daarbij moet de gemeente inwoners helpen om op een snelle, duidelijke en begrijpelijke manier antwoord te krijgen op hun vraag.

De gemeente communiceert op een begrijpelijke manier met haar inwoners en op een manier die past bij de inwoner. Dit kan per brief, email of sociale media zijn. Elke vraag van een inwoner verdient een antwoord, op welke manier deze ook gesteld wordt.

We vinden het belangrijk dat inwoners duidelijkheid hebben over de doorlooptijd van vragen, aanvragen (van bijvoorbeeld vergunningen) en klachten. Inwoners moeten binnen een week duidelijkheid hebben over de termijn waarop hun vraag/verzoek beantwoord kan worden. Inwoners worden op de hoogte gehouden van de voortgang van hun aangevraagde vergunning, daarbij is het duidelijk bij wie op een bepaald moment de aanvraag in behandeling is. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Indien een inwoner het gevoel heeft dat zijn klacht niet serieus genomen wordt, dan kan zij/hij naar de nationale ombudsman stappen.

De gemeentelijke organisatie moet een prettige en uitdagende organisatie zijn om te werken. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat ze de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij moet de gemeente Baarn realistisch zijn in het feit dat medewerkers soms sneller doorgroeien dan er doorgroei kansen in de organisatie zijn. Hier ligt een kans voor Baarn als ‘opleidingsorganisatie’.

Wat willen we bereiken:

 • De gemeente communiceert op begrijpelijke wijze met inwoners.
 • De gemeente onderzoekt regelmatig hoe haar communicatie wordt ervaren en verbetert waar nodig.
 • Inwoners worden geïnformeerd als hun vraag of verzoek niet tijdig beantwoord kan worden.
 • Als inwoners vragen om een persoonlijk gesprek komen ambtenaren daaraan tegemoet.
 • Afspraken met burgers worden altijd in goed overleg en zo nodig buiten kantoortijden gemaakt.
 • De gemeente is telefonisch, fysiek, per email en via de sociale media bereikbaar en reageert altijd.
 • De gemeente is een goede werkgever waar medewerkers de vrijheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen op hun vakgebied.
 • We voegen in de komende periode twee beschutte werkplekken toe in de gemeentelijke organisatie of bij verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen (dienst van een aantal gemeenten gezamenlijk).
 • We werken regionaal samen voor zover het de inwoners van Baarn ten goede komt.
 • Bij de afweging van een ambtelijke fusie staat de toekomstigbestendigheid en bereikbaarheid van de lokale dienstverlening aan onze inwoners voorop.

Onze inzet in de afgelopen jaren:

 • We hebben de organisatiewijziging gesteund, deze moet bijdrage aan een verbetering van de gemeentelijke organisatie.
 • We hebben de motie ‘Klare Taal’ gesteund, deze moet het taalgebruik van de gemeentelijke organisatie vereenvoudigen.
Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard